DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daňové povinnosti a kontrolní hlášení

Autor: Ing. Václav Benda, Růžena Hrůšová

 • Kód produktu: 36167
 • Nakladatelství: Bova Polygon
 • Počet stran: 144
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-8-7273-176-3
 • Datum vydání: leden 2016
 • Běžná cena s DPH: 296 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -36 Kč
 • Vaše cena s DPH: 260 Kč
ks
  V prodeji
V rámci této publikace se čtenáři seznámí především s aktuálně platnými pravidly v oblasti zvláštních režimů, tj. zvláštního režimu jednoho správního místa a zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v tuzemsku. Zvláštní režim jednoho správního místa byl zaveden od 1. 1. 2015 v návaznosti na předpisy EU u vybraných služeb poskytovaných přeshraničně osobám nepovinným k dani. Zvláštní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v tuzemsku byl v roce 2015 v návaznosti na předpisy EU rozšířen a je uplatňován v rámci tzv. trvalého a dočasného použití. V publikaci jsou stručně shrnuty také další aktuální problémy při uplatňování DPH např. při stanovení sazeb daně, osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí a v oblasti správy DPH. Na závěr jsou shrnuta metodická pravidla pro podávání kontrolních hlášení od 1. 1. 2016. Praktické postupy jsou vysvětlovány s řadou praktických příkladů a v textu jsou odkazy na příslušná ustanovení zákona o DPH.

Chcete se na něco zeptat?