Powered by Smartsupp

DPP a DPČ podle aktuálních pravidel s příklady • prezenčně i on-line

Určen pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky

Program semináře

Na přelomu let 2023 a 2024 ztratily dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr velkou část své dosavadní flexibility a přitažlivosti. I tak se ale dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce v praxi využívají. V souvislosti s novelami nicméně vyvstala řada otázek – jak je to u „dohodářů“ se zásadou rovného zacházení? Je nutné poskytovat jim stejné benefity, jako zaměstnancům v pracovním poměru? Co zákonné příplatky a placené svátky? A co dovolená, jak ji vlastně spočítat, vyčerpat a proplatit? Můžeme se tedy domluvit, že si „dohodář“ bude rozvrhovat pracovní dobu samostatně? Může „dohodář“ pracovat přesčas?

Na všechny tyto otázky je zaměřen tento seminář, jehož cílem je vysvětlit právní podmínky práce na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Výklad pochopitelně zohlední všechny dosavadní zkušenosti s posledními novelami zákoníku práce. Předmětem výkladu je právní úprava dohod v zákoníku práce, nikoli otázky daní a pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Program semináře:

 • právní prostor pro sjednávání dohod
 • uzavírání a náležitosti dohody o provedení práce
 • uzavírání a náležitosti dohody o pracovní činnosti
 • souběh dohody a pracovní smlouvy nebo více dohod, kombinace dohod
 • využívání dohod při mateřské, otcovské a rodičovské dovolené
 • rovné zacházení a zaměstnanecké benefity zaměstnanců na základě dohod
 • informování o obsahu pracovněprávního vztahu z dohody
 • pracovní doba na základě dohod včetně rozvrhování a evidování
 • odměňování zaměstnanců na základě dohod, průměrný výdělek, dohoda a podpora v nezaměstnanosti
 • cestovní náhrady a náhrady vynaložených výdajů u zaměstnanců na základě dohod
 • překážky v práci u zaměstnanců na základě dohod
 • dovolená u zaměstnanců na základě dohod
 • náhrada škody u zaměstnanců na základě dohod
 • práva zástupců zaměstnanců ve vztahu k zaměstnancům na základě dohod
 • pracovnělékařské služby u zaměstnanců na základě dohod
 • skončení právních vztahů z dohod a obrana zaměstnance proti skončení
 • přechod na jistější formu zaměstnání
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 30. září 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21176
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat