Powered by Smartsupp

Důchodové pojištění a ELDP • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

Program semináře:

 • přehled předpisů
 • okruh pojištěných osob
 • doba pojištění
 • náhradní doba pojištění
 • druhy důchodů
 • předčasný starobní důchod – změny v podmínkách nároku
 • výpočty důchodů v roce 2023 a 2024
 • oznamovací povinnost zaměstnavatele
 • navrhované změny v oblasti důchodového pojištění od roku 2024
 • používané tiskopisy
 • příklady vyplňování ELDP

           - rozhodný příjem pro účast na pojištění v roce 2024

           - vyloučené doby a omluvné důvody

           - dohody o pracovní činnosti

           - dohody o provedení práce

           - peněžitá pomoc v mateřství

          - u zaměstnance, který si požádal o předčasný starobní důchod bez výplaty

 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. října 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19855
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 690 Kč Objednat