E-commerce • smluvně, daňově, účetně • prezenčně i on-line

Určeno pro: účetní či manažery používající e-commerce prodejní či nákupní kanály

Cíl: seminář reaguje na rostoucí počet firem, které zcela nebo částečně přesunují svoje prodeje na internet a to prostřednictvím vlastních prodejních kanálů, tj. e-shopů a těch, kteří využívají služeb digitálních platforem. Ve druhé polovině roku 2021 byl v DPH zaveden režim prodeje zboží na dálku, institut domnělého dodavatele a elektronického rozhraní. Počet firem prodávajících přes digitální platformy vytrvale roste. Poslední část semináře bude věnována také těm, kteří na digitálních platformách neprodávají, ale využívají je buď k nákupu zboží či si na nich objednávají služby.

Program semináře:

  • shrnutí pravidel pro prodej zboží na dálku • definice elektronického rozhraní • určení domnělého dodavatele včetně praktické ukázky na nejznámější globální hráče
  • prodej zboží na dálku • smlouva, obchodní podmínky, dodací podmínky, aplikace smluvních podmínek do účtování a zdaňování transakcí
  • nestandardní situace u prodeje zboží na dálku • reklamace, nepřevzetí zboží, vrácení zboží – účetní a daňové souvislosti
  • prodej zboží na dálku za využití digitálních platforem • smluvní ujednání mezi prodejcem a digitální platformou, nabízené formy spolupráce včetně dopadu do daní
  • složitější modely digitálních platforem při prodeji zboží (skladování v jiných členských státech, přemístění zboží dle ZDPH)
  • pasivní využití nejznámějších digitálních platforem ve firemní praxi – nákup zboží na Amazonu, eBay, placená reklama na FB, Google, cloudové služby atd. • účetní a daňové souvislosti
  • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 5. září 2022, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 19551
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat