E-shopy, zásilkové obchody, digitální platformy po zásadních změnách v DPH od 1. 7. 2021 – účetně, daňově

Určeno pro: finanční účetní, provozovatele e-shopů, zásilkových a katalogových obchodů, provozovatele e-commerce platforem včetně těch co na nich prodávají a i těch co na nich kupují.

Cíl: Novela ZDPH účinná od 1. 7. 2021 zavádí namísto režimu zasílání zboží režim prodeje zboží na dálku. V důsledku toho dochází k rozšíření režimu jednoho správního místa /one-stop-shop/ u těch zdanitelných plnění za prodej zboží do jiných členských států, kdy příjemcem plnění je osoba nepovinná k dani. Nejčastěji jde o katalogové obchody a e-shopy. Kromě toho zavádí do ZDPH termín elektronické rozhraní, které se v některých případech stává tzv. domnělým dodavatelem, zatímco v jiných případech nevstupuje do fakturačního vztahu mezi prodejcem a jeho zákazníkem objednávajícím přes platformu.

 • Vymezení prodeje zboží na dálku a jeho zavedení do ZDPH od 1. 7. 2021
 • Režim jednoho správního místa OSS a jeho stávající využití včetně jeho rozšíření od 1. 7. 2021
 • Místo uskutečnění zdanitelného plnění u prodeje zboží na dálku
 • Fakturace za prodané zboží v režimu prodeje zboží na dálku při využití režimu MOSS
 • Registrace v MOSS • podávání hlášení • splatnost přiznané DPH • opravy v předcházejících zdaňovacích období • vstupní stát pro OSS
 • Nastavení ekonomického systému a účtování prodejů v rámci prodeje zboží na dálku
 • Časové souvislosti v DPH
 • Za jakých podmínek se e-shop může stát elektronickým rozhraním a naplnit tak definici paragrafu 13a novely ZDPH týkající se elektronického rozhraní
 • Prodeje přes e-shop se zahájením přepravy v jiném členském státu • další nestandardní situace /dropshipping atd./ • dovoz zboží ze třetí země nakoupeného přes e-shop.

Elektronické rozhraní a jeho definice v ZDPH a v předpisech EU aneb kdy se eshop stává elektronickým rozhraním pro potřeby DPH

 • Elektronické rozhraní a domnělý dodavatel • popis situací, kdy se elektronické rozhraní stává domnělým dodavatelem a vstupuje pro potřeby vypořádání DPH do vztahu mezi prodejcem a zákazníkem
 • Ukázka fungování typického elektronického rozhraní propojujícího prodejce a zákazníka s důrazem na modely fakturace a uplatňování DPH včetně účtování služeb poskytnutých elektronickým rozhraním prodejcům.
 • Nové dovozní režimy • dovoz zboží na dálku, dovoz zboží nízké hodnoty
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. září 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24434
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat