Edukace seniorů - Geragogika a gerontodidaktika

Autor: Naděžda Špatenková, Lucie Smékalová

 • Kód produktu: 89826
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 232
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5446-8
 • Datum vydání: říjen 2015
 • Běžná cena s DPH: 199 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -20 Kč
 • Vaše cena s DPH: 179 Kč
ks
  V prodeji

Stárnutí populace je jedním z významných demografických trendů současnosti, který se v celosvětovém měřítku stává problémem 21. století. Lidé nad 65 let tvoří přibližně 15 % obyvatelstva České republiky a jejich počet se bude pomalu, ale jistě zvyšovat. Proto vzrůstá naléhavost požadavku celoživotního učení a vzdělávání.

Kniha poskytuje odpovědi na řadu otázek spojených se vzdělávacími intervencemi, které se zaměřují na tuto věkovou kategorii, například:

• Kdo je vlastně aktérem edukace seniorů?

• Jak by měla edukace seniorů konkrétně vypadat?

• Jaká jsou specifika tohoto vzdělávání?

• Má vzdělávání seniorů nějaké limity?

• Jaké jsou funkce, cíle a prostředky vzdělávání seniorů?

Publikace je určena především lektorům, vzdělavatelům dospělých a seniorů, animátorům, aktivizačním a osvětovým pracovníkům, odborníkům z oblasti andragogiky, sociální práce, geragogiky, gerontologie, pedagogiky, zejména sociální pedagogiky a speciální pedagogiky, včetně studentů těchto oborů.OBSAH:Úvod

1. Stárnutí populace jako výzva pro edukaci

1.1 Demografický kontext a aktivní stárnutí

1.2 Sociální kontext

1.3 Politický kontext

2. Geragogika

2.1 Vymezení pojmu „geragogika“

2.2 Hlavní zdroje geragogiky

2.3 Další zdroje geragogiky

2.4 Charakter geragogiky

2.5 Historický kontext geragogiky

2.6 Dimenze geragogiky

3. Předmět geragogiky

3.1 Cíle geragogiky

3.2 Edukace seniorů jako předmět geragogiky

3.3 Funkce edukace seniorů

3.4 Teorie stárnutí v kontextu edukace seniorů

3.5 Edukace seniorů jako prostředek a/nebo cíl

3.5.1 Edukace seniorů jako příprava na stáří

3.5.2 Edukace seniorů jako druhý životní program

3.5.3 Edukace seniorů jako cesta ke kvalitě života ve stáří

4. Objekt geragogiky

4.1 Senior

4.2 Starý člověk

4.3 Důchodce

4.4 Postproduktivní věk

4.5 Třetí věk

4.6 Účastník vzdělávání

5. Specifika seniorů jako účastníků vzdělávání

5.1 Stárnutí, stáří a koncept úspěšného stárnutí

5.2 Fyzické změny ve vyšším věku

5.3 Psychické změny ve vyšším věku

5.4 Sociální změny

6. Specifika vzdělávání seniorů

6.1 Motivace seniorů ke vzdělávání

6.2 Podmínky a prostředky vzdělávání seniorů

6.3 Znaky učení seniorů

6.4 Bariéry ve vzdělávání seniorů

6.5 Předsudky a stereotypy o stáří jako bariéra vzdělávání seniorů

6.6 Témata pro edukaci seniorů

7. Vzdělávání seniorů v České republice

7.1 Univerzity třetího věku

7.1.1 Příklad dobré praxe – Univerzita třetího věku při UP v Olomouci

7.2 Akademie třetího věku

7.3 Univerzity volného času

7.4 Experimentální univerzity pro prarodiče a vnoučata

7.5 Virtuální univerzita třetího věku

7.5.1 Příklad dobré praxe – Virtuální univerzita třetího věku

7.6 Kluby seniorů

7.7 Další možnosti edukace seniorů

7.8 Trénování paměti seniorů

8. Vzdělávání seniorů v zahraničí

8.1 Slovensko

8.2 Polsko

8.3 Německo

8.4 Rakousko

8.5 Maďarsko

8.6 Holandsko

8.7 Švýcarsko

8.8 Velká Británie

8.9 Finsko

8.10 Spojené státy americké a Kanada

8.11 Austrálie

8.12 Jihoafrická republika

8.13 Zhodnocení vzdělávání seniorů v zahraničí

9. Gerontodidaktika

9.1 Didaktický proces a psychodidaktika

9.2 Základní didaktické kategorie

9.2.1 Cíle

9.2.2 Metody

Vyprávění

Vysvětlování

Přednáška

Práce s textem

Vennův diagram

Rozhovor

Diskusní metody

Metoda problémového výkladu

Heuristická metoda

Sokratovská metoda

Dramatizace

Didaktické hry

Kazuistika

Situační metoda

Brainstorming

Brainwriting (6–3–5)

Synektika (Gordonova metoda)

Laterální myšlení (Bonova metoda)

Rybí kost

9.2.3 Formy a prostředky

9.2.4 Didaktické zásady

Zásada zaměření na sebeaktualizaci osobnosti seniora

Zásada partnerského přístupu

Zásada nepřetržité zpětné vazby

Zásada systematičnosti

Zásada redukce

Zásada rekonstrukce

Zásada uvědomělosti a aktivity

Zásada operativnosti

Zásada názornosti

Zásada zajímavosti

Zásada přiměřenosti

Zásada trvalosti

9.3 Didaktické přístupy k edukaci

9.4 Fáze didaktického procesu

9.4.1 Motivační fáze

9.4.2 Expoziční fáze

9.4.3 Fixační fáze

9.4.4 Diagnostická fáze

9.4.5 Aplikační fáze

10. Lektor ve vzdělávání seniorů

10.1 Profesní kompetence a kompetenční model

10.2 Sebereflexe lektora a její význam

10.3 Profesionalizace v kontextu vzdělávání vzdělavatelů

11. Komunikace v geragogice

11.1 Na osobu (seniora) orientovaný přístup

11.1.1 Respekt

11.1.2 Autentičnost

11.1.3 Empatie

11.1.4 Aktivní naslouchání

11.1.5 Důvěra

11.1.6 Důvěryhodnost

Závěr

O autorkách

Shrnutí

Summary

Literatura

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?