EKG v akutní kardiologii (2. rozš. vyd.)

Autor: Jan Bělohlávek, Pavel Osmančík, Regina Votavová, Aleš Linhart

 • Kód produktu: 63088
 • Nakladatelství: MAXDORF
 • Počet stran: 468
 • Vazba: váz., 21,4x27,2 cm
 • ISBN: 978-80-7345-419-7
 • Datum vydání: březen 2014
 • Běžná cena s DPH: 1 195 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -120 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 076 Kč
ks
  V prodeji

Publikace kolektivu předních českých kardiologů EKG v akutní kardiologii vzbudila zasloužený zájem jak mezi kardiology, tak mezi internisty a intenzivisty. Po úspěchu prvního vydání autoři nyní publikaci rozšířili a doplnili, přičemž využili velmi kladného ohlasu u odborné veřejnosti spojeného s řadou námětů a návrhů. Přestože elektrokardiografie je dnes považována za zcela rutinní metodu, jejíž důvěrná znalost se všeobecně předpokládá, situace v reálné praxi je bohužel zcela opačná. Správná interpretace EKG křivek je ve své podstatě velmi obtížná. O to cennější je originální koncepce této publikace, která na rozdíl od většiny „klasických“ učebnic neuvádí pouze výčet typických obrazů, ale pečlivě vysvětluje, jakým postupem dojdeme ke správné diagnóze. Kniha tak umožňuje naučit se na každý obraz adekvátně klinicky reagovat a přijmout optimální terapeutická opatření.OBSAH:Předmluva ke 2. vydání

I. ÚVOD 1 Historie a význam EKG pro klinickou praxi

2 EKG přístroj, příprava, údržba, nastavení

3 Záznam EKG, klasické svody, zadní svody, svody z pravostranného prekordia

II. FYZIOLOGICKÉ EKG

4 Akční potenciál

5 Anatomie převodního systému

6 Normální EKG křivka

7 Elektrická srdeční osa

III. EKG OBRAZ ZÁKLADNÍCH PATOLOGIÍ

8 Patologie vlny P

9 Patologie intervalu PQ

10 Patologie komplexu QRS

11 Blokáda pravého Tawarova raménka

12 Blokáda levého Tawarova raménka

13 Hemiblokády a bifascikulární blokády

14 Hypertrofie levé komory srdeční

15 Hypertrofie pravé komory srdeční

16 Patologické Q

17 Preexcitace

18 Patologie úseku ST

19 Elevace ST úseku u akutního IM a změny při akutním IM v čase

20 Elevace ST úseku u perikarditidy

21 Deprese ST úseku

22 Patologie vlny T a intervalu QT

IV. EKG U PORUCH SRDEČNÍHO RYTMU

23 Bradyarytmie

24 Tachyarytmie

V. EKG U CHOROB MYOKARDU

25 Kardiomyopatie

VI. EKG U PRAVOSTRANNÉHO PŘETÍŽENÍ, PLICNÍ EMBOLIE

26 EKG u plicní hypertenze

VII. EKG U INFARKTU MYOKARDU

27 EKG u akutního infarktu myokardu, akutní ischemie

VIII. OSTATNÍ EKG NÁLEZY

28 EKG změny při hyper- a hypokalemii

29 EKG u tako-tsubo kardiomyopatie

30 EKG u hypotermie

31 EKG a koronární spasmy

32 EKG u infekční endokarditidy

33 Telemetrické a vzdálené monitorování EKG

IX. EKG ATLAS Kazuistické křivky s testovými otázkami a rozborem

Literatura

Přehled použitých zkratek

Seznam ilustrací

Autoři

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?