Ekonomie (Holman, 6. akt. vyd.)

Autor: Robert Holman

 • Kód produktu: 11170
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 720
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7400-278-6
 • Datum vydání: březen 2016
 • Běžná cena s DPH: 990 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 990 Kč
ks
  V prodeji

Tato dnes již velmi populární a úspěšná česká učebnice byla poprvé vydána v roce 1999. Kniha obsahuje základní kurz ekonomie, určený zejména pro bakalářský stupeň studia na vysokých školách. Šesté vydání přináší úpravu některých kapitol a dodatků a aktualizuje data a reálie české ekonomiky.

Učebnice představuje zásadní odklon od abstraktní metody výkladu, která redukuje ekonomii na soubor obecných pouček, definic, rovnic a křivek a činí tak z ekonomie nudný a od reality odtržený předmět. Místo toho nabízí ilustrativní metodu výkladu, která představuje spojení a průběžné prolínání teorie s příklady, případovými studiemi a aplikacemi. Ukazuje tak čtenářům, že ekonomie není abstraktní věda, nýbrž že má bezprostřední vztah k podnikání a k politice, a umožňuje jim orientovat se ve složitém, ale zajímavém ekonomickém světě – ve světě lidí, nikoli ve světě vzorců a křivek.

Text je rozčleněn do 31. základních kapitol (rámcový obsah):

1. Člověk v tržním systému

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka

3. Chování výrobce: náklady a nabídka

4. Tržní rovnováha a efektivnost

5. Směna, specializace a mezinárodní obchod

6. Nedokonalé trhy, informace a podnikatelé

7. Konkurence a regulace

8. Zásahy státu do cen

9. Poptávka po výrobních faktorech

10. Nabídka výrobních faktorů a renta

11. Nabídka práce a trh práce

12. Nezaměstnanost

13. Kapitál a úrok

14. Investiční rozhodování

15. Vlastnictví

16. Externality

17. Volné zdroje, volné statky a veřejné zdroje

18. Veřejná volba

19. Domácí produkt

20. Spotřeba, investice a rovnovážný HDP

21. Peníze a poptávka po peněžních zůstatcích

22. Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz

23. Agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt

24. Hospodářský cyklus

25. Hospodářský růst

26. Inflace

27. Měnový kurz

28. Platební bilance a zahraniční dluh

29. Veřejné rozpočty a daně

30. Rozpočtové schodky a státní dluh

31. Měnová politika

Chcete se na něco zeptat?