Ekonomika služeb

Autor: Zuzana Tučková

 • Kód produktu: 65246
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 176
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7478-006-6
 • Datum vydání: duben 2013
 • Běžná cena s DPH: 341 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -34 Kč
 • Vaše cena s DPH: 307 Kč
ks
  Na dotaz

Téma odborné publikace Ekonomika služeb je obecně vymezeno problematikou, charakteristikou a vymezením znalostních služeb, s primárním zaměřením na vymezení definice znalostních služeb a následně na ekonomické zhodnocení jejich úrovně ve vybraných státech OECD, a dále na vytipování oblastí pro rozvoj znalostních služeb v České republice.


V úvodní části publikace je vedle běžných součástí vědecké práce proveden důkladný průzkum současného stavu řešené problematiky a úrovně poznání v oblasti znalostních služeb. Třetí kapitola řeší klasifikaci služeb, čtvrtá a pátá kapitola pojednává o poptávce a nabídce služeb včetně řízení nabídky a poptávky po službách a autorka neopomněla zabývat se cenami služeb či případnými podmínkami založení podniku služeb v České republice. V deváté kapitole jsou provedeny komparativní analýzy znalostních služeb ve vybraných zemích OECD. Následující část publikace je věnována analýze současné situace praktického poznání znalostních služeb v ČR. V závěru jsou jednotlivé poznatky zobecněny a formulovány do hlavních myšlenek publikace.
Výňatek z recenze:

Publikace představuje velmi významné dílo v oblasti aktuálního poznání významu služeb v ekonomice. Těžištěm knihy skládající se z 11 kapitol je nejen sumarizace teoretické základny o službách, jejich funkcích, nabídce, poptávce a jejich řízení, ale přináší aktuální poznatky o znalostních službách...


Na základě publikace výstupů z grantového úkolu GAČR 402/09/P406 přináší autorka cenné poznatky z oblasti významu znalostních služeb v zemích OECD ve srovnání s českou ekonomikou. V rámci případové studie včetně komparace ekonomiky ČR s německou ekonomikou shrnuje významnost znalostních služeb ve výkonnosti ekonomik, jejich zaměstnanosti a rozvoje vědecko-výzkumných aktivit jako hnacího motoru budoucího rozvoje...


doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová


 


 


 


 

Chcete se na něco zeptat?