Powered by Smartsupp

Elektronické právní jednání

Autor: Vojtěch Kment

 • Kód produktu: 66079
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 418
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7552-814-8
 • Datum vydání: listopad 2018
 • Běžná cena s DPH: 825 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -83 Kč
 • Vaše cena s DPH: 743 Kč
ks
  V prodeji

Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, označovaným zkratkou eIDAS. Jde zejména o prostý a kvalifikovaný elektronický podpis fyzických osob a elektronickou pečeť osob právnických.

Výklad zahrnuje podrobný rozbor všech dílčích právních předpokladů uvedených institutů a podává i vysvětlení dopadů nařízení eIDAS do fungování státní správy i oblasti e-commerce. Monografie podává také srovnávací analýzu elektronického právního jednání podle práva EU, ČR a Německa. V neposlední řadě nabízí také exkurz do obecné teorie právního jednání, která je základním východiskem pro pochopení právního jednání v éře moderních komunikačních technologií.

V rámci rozboru autor též identifikuje mnoho oblastí, které jsou nařízením upraveny nedostatečně. Jejich znalost je důležitá pro zaplnění smluvní úpravou, vnitřními předpisy obchodních korporací i veřejné správy, popř. de lege ferenda pro podrobnější vnitrostání implementaci.

Kniha je nejen výsledkem čerstvého právního výzkumu autora v oblasti práva ICT, ale i jeho schopnosti spatřovat za právní úpravou možnosti technické realizace, která se opírá o mnohaleté zkušenosti z původní profese počítačového inženýra. To mu umožňuje v případě potřeby vést výklady i tam, kde by ryze právní autor již tápal, nebo předkládat inovativní závěry, náměty k diskusi a úvahy k rozvoji oblasti.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?