Emoce v marketingu - jak oslovit srdce zákazníka

Autor: Jitka Vysekalová a kolektiv

 • Kód produktu: 89538
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 296
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-247-4843-6
 • Datum vydání: únor 2014
 • Běžná cena s DPH: 495 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -50 Kč
 • Vaše cena s DPH: 446 Kč
ks
  V prodeji

„Kniha se zabývá velmi aktuální tématikou, která má své místo nejen v marketingu, ale v managementu obecně. Hodnotu této publikace zvyšuje skutečnost, že autorka je jak významným profesionálem v oblasti psychologie, tak v problematice marketingu. Jde o dílo ojedinělé v naší odborné literatuře, poněvadž předkládá čtenáři vhodnou formou řadu poznatků o tom, jak působí emoce ve vztahu k psychickým procesům, jaký je jejich vztah k fyziologii člověka, jaké jsou jejich projevy a další. Stejně tak si kniha zachovává odbornou úroveň i v části, která se zabývá významem emocí v marketingu.“

Z obsahu

O autorce 9 Úvodem ke knížce o emocích v našem životě i v marketingu 11 1 Emoce v našem životě - co o nich víme 13 1.1 Emoce jako základní hnací síly člověka - co jsou to emoce? 14 Definice emocí a jejich složky 15 Charakteristiky emocí - co je důležité 17 Emoce očima vědních disciplín 18 1.2 Typy emocí - jaké emoce známe? 20 Jak emoce dělíme 20 Kategorie emocí 22 Subjektivní pohoda a jak se měří 31 1.3 Vliv emocí na psychické procesy - jak působí? 32 Vztah emocí a kognitivních procesů 32 Vztah emocí a paměti 33 Vztah emocí a motivace 34 1.4 Kde emoce vznikají a jak se projevují v naší fyziologii 37 Neurofyziologické teorie emocí 37 Struktury limbického systému 38 Tři úrovně mozku 39 Charakteristika fyziologických projevů u základních emocí 42 1.5 Emoční inteligence 45 Definice emoční inteligence 45 Vymezení emoční inteligence 47 2 Význam emocí v marketingu - jak znalosti využít 53 2.1 Emoce v marketingovém mixu - jaký mají význam? 54 Emoce v marketingovém mixu 55 2.2 Emoce z pohledu komunikace - příčina, nebo důsledek? 68 Emoce - výsledek komunikačních procesů? 69 Komunikační kanály a emoční sdělení 70 Emocionální komunikace a zákazník 77 2.3 Emoce v reklamě - pozitivní, nebo negativní? 78 Reklamní apely 80 Efektivita a emoce 106 2.4 Emoce ve vztahu k zákazníkovi - jak působí a jak se bránit? 109 Na jaké emoce reklama útočí? 110 Jak působí příběhy 112 Jak využít rady obchodníkům? 114 Jak se můžeme orientovat v záplavě &působivých& reklam? 119 Klamavé reklamy 119 Dejme si také pozor na skrytou reklamu! 123 Jak zvládat emoce 125 3 Měření emocí - možnosti a meze poznání emocí 127 3.1 Jak zkoumat emoce - zajímavé výzkumy současnosti 128 Co můžeme zkoumat 128 Emoční archeologie 129 Emoce v různých zemích 130 Výzkumy emoční inteligence 131 3.2 Klasické přístupy - poučme se z ověřených metod 132 Základní metody marketingového výzkumu 133 3.3 Nové poznatky a přístupy - poznejme a hodnoťme 138 Využívání nových výzkumných metod a technologií 138 Vybrané metody neuromarketingu ve zkratce 141 Mobilní technologie 143 Výzkum na sociálních sítích 143 Emocionální výpočet 146 Zkoumání výrazu emocí 148 3.4 Speciální nástroje měření emocí - co poznáme z tváře 152 FaceReader - Gfk 153 Using Faces - Brainjuicer 154 LinkTM společnosti Millward Brown 155 Face Tracking - neverbální měření emocí NMS Market Research 155 3D Facial Imaging společností nViso a IBM 156 WARGAMES GfK Czech, s. r. o. 157 EMMA - EMotion Marketing - PPM Factum 158 EMO Sensor - GfK 158 IpsosEmoti*Scape - Ipsos 160 NPS - Net PromoterScore 161 Shrnutí 163 Literatura 165 Případové studie 173 Úvodem 174 Co motivuje profesionální nákupčí? (Andreas Zehetner, David Říha) 175 Abstrakt 175 Úvod 175 Přehled dostupné literatury 176 Metodologie a způsob empirického výzkumu 178 Navržený koncepční rámec 181 Závěr, omezení a podněty pro další výzkum 184 Literatura 185 Využití emocí při řízení zákaznické zkušenosti ve společnosti Steilmann (Vladimír Hrabal, Barbora Hrabalová) 190 Přístup Ipsosu k řízení emocí a zákaznické zkušenosti 190 Pozadí programu 193 Metodologie 193 Výsledky 194 Návazné kroky 196 Emoce v místě prodeje (Daniel Jesenský) 198 Úvod 198 Část 2 (praktická): Jak vyvolat emoce 206 Co z případových studií plyne? 216 Literatura 217 Emoce při budování značky (Olga Jurášková) 218 Úvod 218 Příklad využití emocí pro budování značky 219 Paradox výběru 219 Loajalita ke značce 220 Trendy a značky 221 Závěr 227 Literatura 227 Emoce jako součást marketingového mixu (nejen) ve službách (Martina Juříková) 228 Úvod 228 Marketingový mix v současné praxi 228 Emoce, zapojení (engagement) a &náboženství&, kult značky (evangelism) 236 Závěr 240 Literatura 241 Humor v marketingovém mixu (Tomáš Poucha, Pavel Kotyza) 242 Úvod 242 Humor v marketingu 243 Literatura 252 Emoce v B2B marketingu pro vyzrálou generaci (Martin Hrdý) 253 Emoce v marketingu 253 Od jednoduchých emocí k životní identitě 255 Emoční marketing a neuromarketing 256 Emoční eroze důvěry dnešního spotřebitele 257 Generace 50+ jako neviditelná většina 259 Emoce v komunikaci k segmentům 50+ 260 Témata emočního marketingu pro generaci 50+ 263 Literatura 264 Facial Coding Millward Brown (Gabriela Dymešová) 265 Co je to Facial Coding? 265 Závěr 274 Jak pracují s emocemi české koktejlové bary? (Jitka Součková) 275 Úvod 275 Cíle a metodika 275 Obsahová analýza 275 Závěr 288 Literatura 289

Chcete se na něco zeptat?