eNeschopenka a nemocenské pojištění • Zdravotní pojištění • Náhrada mzdy • Zákoník práce

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

Lektoři budou jednotlivá témata přednášet postupně.

eNeschopenka • nemocenské pojištění a pojistné 2020 • 9.00 - 11.00 hod. • přednáší Ing. Marta Ženíšková

 • eNeschopenka od 1.1.2020 z pohledu ošetřujícího lékaře, pojištěnce a zaměstnavatele, nutnost plnit povinnosti zaměstnavatele novým způsobem
 • změny od 1.1.2020 v návaznosti na průměrnou mzdu (výše průměrné mzdy, redukční hranice, maximální vyměřovací základ)
 • výklad k pravděpodobnému příjmu
 • postup při určování zaměstnání malého rozsahu
 • výběr z došlých dotazů a odpovědí na ně
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pojistné na zdravotní pojištění v roce 2020 • 11.30 - 13.00 hod. • přednáší JUDr. Ludmila Trnková

 • informace o změnách ve zdravotním pojištění
 • kdo se považuje za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění
 • povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám
 • příjmy zahrnované a nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance
 • minimální vyměřovací základ včetně výjimek z povinnosti odvádět pojistné nejméně z minimálního vyměřovacího základu
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Náhrada mzdy a Zákoník práce 2020 • 13.30 - 15.00 hod. • přednáší Mgr. Zdeněk Schmied

 • změny v oblasti náhrady mzdy v roce 2019
 • pracovněprávní aktuality
 • některé aplikační problémy vybraných institutů pracovního práva
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. listopadu 2019, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 15700
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 590 Kč