eNeschopenka, nemocenské a důchodové pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1. 1. 2020 • zásadní informace

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany

Nemocenské pojištění v roce 2020

  • chystané změny od 1. 1. 2020
  • účast na nemocenském pojištění • vznik a zánik • okruh osob účastných nemocenského pojištěn • zaměstnání malého rozsahu • krátkodobé zaměstnání • dohody o pracovní činnosti • dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy se zaměřením na rozhodovací praxi správního orgánu a soudů
  • změna redukčních hranic v NP • vliv minimální mzdy
  • zkušenosti s dávkami nemocenského pojištění v roce 2019 – zrušení karenční doby

eNeschopenka

  • rozhodování ve věci dočasné pracovní neschopnosti – vznik, průběh a ukončení
  • povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopných pojištěnců
  • povinnosti a oprávnění zaměstnavatelů, vč. informace o aktuálním tiskopisu Příloha k žádosti o dávku
  • povinnosti ošetřujících lékařů
  • nová služba pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ - speciální e-Podání DZDPN eNescopenky • nastavení automatických notifikací zaměstnavateli
  • další otázky ve vztahu k zavedení eNeschopenky
  • práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele
  • další změny od roku 2020 dle schvalování legislativy

Pojistné na sociální zabezpečení

 • okruh poplatníků • vyměřovací základy • výše sazby a změna splatnosti pojistného u OSVČ
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu
 • pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ • předkládání přehledu OSVČ
 • další změny od roku 2020 dle schvalování legislativy
 • diskuze • zodpovídání dotazů účastníků semináře, možnost konzultací
 • aktuality dle vývoje legislativního procesu

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. prosince 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22461
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 090 Kč