eNeschopenka • nemocenské pojištění 2020 • důchodové pojištění 2020

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM. Lektorky budou témata přednášet postupně.

Důchodové pojištění a ELDP 2020 • 9.00 - 11.00 hod. přednáší Jana Dorčáková

 • přehled právních předpisů v oblasti důchodového pojištění
 • doby pojištění a náhradní doby pojištění v roce 2020
 • druhy dávek důchodového pojištění
 • vzorový příklad výpočtu důchodu roku 2019 včetně valorizace a 2020
 • součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem
 • vzorové příklady vedení ELDP • rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění (zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu • vyloučené doby a omluvné důvody • mateřská dovolená • vojenské cvičení • úmrtí zaměstnance • zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod • ELDP žadatelů o důchod a zaměstnanců, kterým byl přiznán předčasný starobní důchod
 • dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Nemocenské pojištění a pojistné 2020 • 11.30 - 13.30 hod. přednáší Martina Huřťáková

eNeschopenka

 • rozhodnutí ve věci dočasné pracovní neschopnosti
 • povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopných pojištěnců
 • povinnosti a oprávnění zaměstnavatelů, vč. informace o aktuálním tiskopisu Příloha k žádosti o dávku
 • povinnosti ošetřujících lékařů
 • nová služba pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ

informace o aktuálních změnách v sociálním pojištění

 • výše redukčních hranic, maximálního vyměřovacího základu a dalších ukazatelů
 • změny v pojistném na sociální zabezpečení
 • změny v nemocenském pojištění

nemocenské pojištění

 • dávky NP
 • otcovská • podmínky nároku na otcovskou • podpůrčí doba u otcovské • výše otcovské • konkrétní příklady k uvedeným oblastem
 • dlouhodobé ošetřovné • podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné • podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného • výše dlouhodobého ošetřovného • konkrétní příklady k výše uvedeným oblastem

diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 6. února 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15796
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat