English for Specific Purposes

Autor: Ian David Bell

 • Kód produktu: 65984
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 112
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7502-269-1
 • Datum vydání: březen 2018
 • Běžná cena s DPH: 190 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -19 Kč
 • Vaše cena s DPH: 171 Kč
ks
  V prodeji

Annotation:

This book is aimed primarily at law students but its themes may be of interest to anyone with an interest in English.

The topics in the book cover a wide area from labour law to family law and for this reason are designed to be stand-alone chapters. Newspaper articles on the theme of the chapter form the backbone of each chapter and are followed by questions to test the reader’s comprehension. Each chapter also has at least one video exercise as well as vocabulary exercises to test the readers understanding and to aid memory recall of new vocabulary.

The book may also be a useful aid for teachers of Legal English or any English teachers for that matter as the sole aim of the book is to try and create an interactive learning experience for students. The themes have been chosen with the express reason to start discussions and debates in the particular areas studied.

Anotace:

Cvičebnice je určena především pro studenty práva, ale její témata mohou zaujmout každého se zájmem o angličtinu.

Témata zahrnují širokou oblast od pracovního práva k právu rodinnému, a proto je každému věnována samostatná kapitola. Základem každé kapitoly jsou novinové články na dané téma, na něž navazují otázky k porozumění textu. Každá kapitola obsahuje také nejméně jedno videocvičení k procvičování porozumění mluvenému slovu a několik cvičení na slovní zásobu ke snadnějšímu zapamatování nových slovíček.

Kniha může být užitečnou pomůckou i pro učitele nejen právnické angličtiny, neboť hlavním cílem knihy je vytvořit interaktivní učební zážitek pro studenty. Témata byla cíleně zvolena tak, aby podněcovala k rozhovoru a diskusi.

Chcete se na něco zeptat?