Etika, ekonomika, příroda

Autor: Josef Šmajs, Bohuslav Binka, Ivo Rolný

  • Kód produktu: 89191
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 192
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-4293-9
  • Datum vydání: srpen 2012
  • Vaše cena s DPH: 298 Kč
ks
    Na dotaz

Publikace uznávaných autorů reaguje na obrat společenských věd k etice. Je určena studentům a pedagogům vysokých škol zaměřených na ekonomii, sociální vědy a environmentalistiku i všem zájemcům o tyto oblasti. První část se věnuje evolučně-ontologické teorii konfliktu kultury s přírodou a novému pochopení role ekonomiky v kultuře a kultury v přírodě. Je zde představeno téma lidské práce i problém změny vzdělání pro globalizovanou kulturu. Druhá část pojednává o myšlenkových experimentech dokazujících smysl a význam environmentální etiky. Její první oddíly jsou věnované kritice dlouhodobé snahy izolovat etiku od filosofie a speciálních věd, další kapitola analyzuje šest nejvýznamnějších konceptů environmentální etiky. Třetí část se pak zabývá etickými hledisky v podnikatelské praxi. Komentuje aktuální trendy v současné podnikatelské etice a reflektuje zásady v podnikání na zahraničních trzích.OBSAH:O autorech 5

Předmluva 6

Úvod 8

Část I Ontologické základy etiky

1. Etika tradiční, podnikatelská a?environmentální 14

1.1 Co je etika 14

1.2 K předpokladům konstituování etiky podnikání 19

1.2.1 Podnikatelská etika v širším smyslu 20

1.2.2 Etika podnikání v užším smyslu 23

1.3 K předpokladům konstituování environmentální etiky 25

2. Evolučně ontologické pojetí člověka, přírody, kultury 30

2.1 K problému člověka 30

2.2 K problému přírody 34

2.3 K problému kultury 37

3. Ekonomika a?příroda 42

3.1 Příroda, kultura, ekonomika 42

3.1.1 Příroda 42

3.1.2 Kultura 43

3.1.3 Ekonomika 44

3.2 Ekonomika a?příroda 47

3.3 Problém konstituování biofilní ekonomiky 49

4. Práce, technika, příroda 56

4.1 Lidská práce 56

4.2 Tři technologické úrovně práce 59

4.2.1 První typ antropo-technického systému 59

4.2.2 Druhý typ antropo-technického systému 60

4.2.3 Třetí typ?- automatizace 61

4.3 Příroda a?budoucnost lidské práce 63

4.3.1 Mohou všichni vyhovět nárokům intelektuální práce? 65

4.3.2 Skrytost privatizace a?pustošení Země 67

4.3.3 Falešná neutralita práce duševní 68

5. Výchova a?vzdělání pro globalizovanou kulturu 70

5.1 Evolučně ontologické minimum pro ekonomy 72

5.2 Od soupeření ke spolupráci se Zemí 74

5.3 Biofilní přestavba ekonomického vzdělání 78

Část II Environmentální etika

1. Základní východiska 84

2. Definice základních pojmů 85

2.1 Definice základních pojmů týkajících se environmentalismu 85

2.2 Definice pojmů týkajících se ekonomismu 88

3. Ekonomismus 90

3.1 První přiblížení a?stručný historický exkurz 90

3.1.1 Ekonomismus jako pozdní variace na mechanisticko-

-atomistické téma 90

3.1.2 Ekonomismus jako scientistický omyl 91

3.1.3 Ekonomismus jako ideologie znovunastolování nesouměřitelnosti

pod maskou symetrie příležitostí 93

3.2 Shrnutí 94

4. Environmentalismus (nové zelené ideologie) 96

4.1 Klasifikace environmentální etiky u?Erazima Koháka a?Clare Palmer 96

4.2 Základní koncepty v environmentální etice 99

4.2.1 Environmentální biocentrická etika 99

4.2.2 Environmentální ekocentrická a?systémová etika 101

4.2.3 Antropocentrismus 104

4.2.4 Hlubinně ekologická environmentální etika 106

4.2.5 Sociálně ekologická environmentální etika 109

4.2.6 Zoocentrická environmentální etika 116

4.2.7 Teocentrismus 118

5. Ekonomismus kontra environmetalismus 121

5.1 Odlišný "mentální věk" super-teorie ekonomismu a?super-teorií

environmentalismu a?ekologismu 121

5.2 Rozdílná metodická východiska obou přístupů 122

5.3 Rozdílný přístup k pojetí času 123

Část III Etika v podnikatelské praxi

1. O podnikatelské etice kriticky 126

2. Etická stránka základních ekonomických problémů 128

3. Etika v přístupu k výrobním faktorům 131

3.1 Půda 131

3.2 Práce 135

3.3 Kapitál 140

4. Společenská odpovědnost podnikání 147

4.1 Teorie participujících skupin 149

5. Etické chování podniku je konkurenční výhodou 151

6. Strategie CSR a?nové formy firemní odpovědnosti 155

6.1 Strategie CSR 155

6.2 Nové formy projevů firemní odpovědnosti 162

7. LOHAS?- nový životní styl a?trend v podnikání 168

8. Podnikatelská etika na mezinárodních trzích 173

8.1 Etické kodexy 175

Shrnutí 177

Summary 178

Deklarace závislosti 179

Declaration of Dependence 182

Literatura 185

Rejstřík věcný 190

Chcete se na něco zeptat?