Powered by Smartsupp

Evropské obchodní právo (EPI148)

Autor: Doc. JUDr. Martin Janků CSc.

  • Kód produktu: 11490
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 356
  • Vazba: brož,. 13,9 x 22,4 cm
  • ISBN: 978-80-7400-923-5
  • Datum vydání: červen 2023
  • Vaše cena s DPH: 750 Kč
ks
    V prodeji

Cílem monografie je přispět k lepšímu pochopení mechanismů unijního práva a jeho dopadů na obchodněprávní vztahy v rámci tří podoblastí.

První se týká podmínek pro uzavírání obchodních transakcí mezi obchodníky z členských zemí. Je pokryta pravidly, jež upravují fungování jednotného vnitřního trhu, zejména základní svobody trhu, ale i v dalších oblastech, jako je hospodářská soutěž mezi podniky, poskytování státních (veřejných) podpor na pomoc podnikání či pravidla na ochranu práv duševního vlastnictví.

Druhá se zabývá závazky mezi EU (členskými státy) a třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi vytvářejícími prostor pro realizaci MOT, jejich usnadňování či možné restrikce. Tyto vyplývají z norem mezinárodního ekonomického práva (zejména práva WTO) a promítají se do naplňování společné obchodní politiky EU.

Konečně třetí je oblast vztahů mezi EU a členskými státy, zaměřená na harmonizaci právních řádů v oblasti občanského, respektive obchodního práva. Z této oblasti vypichuje kniha právo EU na ochranu spotřebitele a na unijní právo obchodních společností.

Celý výklad je uvozen dvěma krátkými kapitolami, jež charakterizují systém pramenů evropského unijního práva a právní ochrany EU zabezpečované především fungováním unijních soudů – Soudního dvora EU a Tribunálu. Tyto pojmy, respektive mechanismy, jsou důležité pro pochopení fungování práva EU a jeho rozvoje v oblastech, na něž je soustředěna hlavní pozornost. Zejména na právo vnitřního trhu, soutěžní právo EU, právo ochrany spotřebitele, nástroje společné obchodní politiky EU a evropské korporátní právo.

Chcete se na něco zeptat?