Powered by Smartsupp

Evropský veřejný žalobce Řízení o trestných činech proti finančním zájmům EU (BK 90)

Autor: JUDr. Alexander Sotolář, Miroslav Růžička

  • Kód produktu: 11472
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 1024
  • Vazba: váz,. 13,5 x 20 cm
  • ISBN: 978-80-7400-887-0
  • Datum vydání: prosinec 2022
  • Vaše cena s DPH: 1 990 Kč
ks
    V prodeji

Publikace Evropský veřejný žalobce je komentář k nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce, nařízení rady (EU) č. 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, předpisy souvisejícími, zvláště pak směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1371 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím zájmy Evropské unie, ale i jednací řád Úřadu evropského veřejného žalobce, případně příslušné části českých trestněprávních předpisů (zvláště TrŘ, TrZ a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob).

Komentář vedle odborného výkladu odkazuje na judikaturu vztahující se k dané problematice ať už procesněprávní nebo hmotněprávní, vychází jak z rozhodovací praxe vnitrostátních soudů ČR, tak z rozhodovací praxe Soudního dvora EU.

Komentář je určen především subjektům působícím v trestních řízeních, tedy soudcům, státním zástupcům, policistům, obviněným a jejich obhájcům, též zúčastněným osobám, poškozeným a jejich zmocněncům. Zájem o dílo mohou mít i další osoby, neboť se týká matérie, která obecně vyvolává v různých souvislostech pozornost širší veřejnosti, ať už odborné nebo laické.

Chcete se na něco zeptat?