Exekuce na mzdu zaměstnance • pro pokročilé

Určeno pro: Unikátní nástavbový seminář je určen pro absolventy obecného semináře Exekuce srážkami ze mzdy lektora JUDr. Jana Breburdy. Je vhodný pro zkušené posluchače, kteří dostatečně ovládají standardní problematiku srážek ze mzdy, ale navíc chtějí prohloubit své znalosti komplikovaných výpočtů a postupů při změně plátce mzdy či několika plátcích mzdy nebo se blíže seznámit s různorodými specifickými případy stanovení výše srážek ze mzdy a jejich rozdělení mezi věřitele.

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály s praktickými příklady a názornými schématy či tabulkami vypracované lektorem.

Program semináře:

 • stručné shrnutí základních pravidel provádění srážek ze mzdy
 • rozmanité příklady uplatňování nezabavitelných částek
 • specifické případy výpočtů výše srážek (několik výplat v měsíci, výplata za několik měsíců, náhrada za ztrátu na výdělku, odstupné aj.)
 • specifické případy rozdělování srážek ze mzdy (poměrné uspokojování)
 • režim změny plátce mzdy • praktické příklady určování pořadí při deponování a vyplácení srážek ze mzdy
 • režim několika plátců mzdy • modifikované výpočty výše srážek ze mzdy • praktické ukázky řešení pořadí při souběhu standardních a modifikovaných srážek rozličné výše
 • nástup povinného do nového zaměstnání bez ukončení stávajícího pracovního poměru (kombinace režimů změny plátce mzdy a několika plátců mzdy)
 • unikátní právní úprava srážek z dávek nemocenského pojištění • praktické dopady
 • opomíjené alternativní nástroje při srážkách ze mzdy (odklad exekuce, nižší srážky ze mzdy aj.)
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. listopadu 2019, 9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol: 15702
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 690 Kč Objednat