Exekuce srážkami ze mzdy 2023

Autor: JUDr. Jan Breburda

  • Kód produktu: 2958
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 600
  • Vazba: brožovaná
  • Datum vydání: vyjde v lednu 2023
  • Vaše cena s DPH: cca 600 Kč
ks
    Připravujeme

Publikace Exekuce srážkami za mzdy je nezbytnou příručkou v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu.

Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí

Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy nebo na základě vedené exekuce srážkami ze mzdy. Zahrnuje rovněž problematiku postihování souvisejících jiných příjmů, podrobně rozebírá standardní změnu plátce mzdy z důvodu ukončení pracovního poměru i nestandardní změnu plátce mzdy z důvodu delší pracovní neschopnosti, zabývá se otázkou exekuce vedené na několik plátců mzdy zároveň a dotýká se rovněž tématu insolvence. Poskytuje tak komplexní pohled na problematiku srážek ze mzdy zaměstnance.
Obsahuje více než 150 podrobných příkladů, názorných schémat či přehledných tabulek.

Stíháte sledovat aktuální výši srážek? Tato publikace vám pomůže se zorientovat

Tak jako byl předchozí rok 2021 bohatý na věcné změny právní úpravy exekuce srážkami ze mzdy (zejména zavedení náhradního výživného mezi přednostní pohledávky s privilegovaným „superpřednostním“ postavením, přiznání paušalizované náhrady nákladů plátci mzdy za provádění vybraných exekučních srážek nebo administrativní komplikace spojené s tzv. chráněným účtem), rok 2022 byl pro změnu bohatý na parametrické změny výše těchto exekučních srážek, jež se jen za letošek pětkrát pozměnily.

Problematika stanovení výše nezabavitelných částek a s nimi spojeného výpočtu výše samotných srážek ze mzdy prošla v tomto roce vskutku bouřlivým a nepřehledným vývojem. Kromě relativně obvyklé, byť časté aktualizace výchozích hodnot životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení, od nichž se veškeré výpočty v exekuci srážkami ze mzdy odvíjejí, jsme se totiž dočkali také nezvyklých a kostrbatých legislativních i vládních zásahů do samotného složení normativních nákladů na bydlení. Tento klíčový parametr tak byl postupně rozšířen o dvě nové dílčí složky, přičemž se nakonec pro účely exekuce odchýlil od svého hlavního účelu – tj. stanovení výše příspěvku na bydlení.

Pro rok 2023 se konstrukce normativních nákladů na bydlení naštěstí ze zákona vrací ke své původní prosté podobě. Vedle tohoto systémového zjednodušení lze samozřejmě očekávat patřičnou aktualizaci výchozích parametrů pro výpočet výše srážek ze mzdy ke dni 1. 1. 2023, jež by do budoucna snad mohla přinést kýženou stabilizaci a jež bude do připravované publikace samozřejmě řádně zapracována, včetně přepočítání všech příkladů, schémat a tabulek.

Chcete se na něco zeptat?