Powered by Smartsupp

Exekuce srážkami ze mzdy pro pokročilé • prezenčně i on-line

Určeno pro: unikátní nástavbový seminář je určen pro absolventy obecného semináře Exekuce srážkami ze mzdy lektora JUDr. Jana Breburdy. Je vhodný pro zkušené posluchače, kteří dostatečně ovládají standardní problematiku srážek ze mzdy, ale navíc chtějí prohloubit své znalosti komplikovaných výpočtů a postupů při změně plátce mzdy či několika plátcích mzdy nebo se blíže seznámit s různorodými specifickými oblastmi široké problematiky exekučních srážek ze mzdy.

Předmětem semináře není problematika insolvenčních srážek ani srážek sjednaných či zákonných. U posluchačů se předpokládá znalost pravidel provádění běžné exekuce srážkami ze mzdy.

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály s praktickými příklady a názornými schématy či tabulkami vypracované lektorem.

Program semináře:

 • stručný úvod do problematiky exekučních srážek ze mzdy
 • praktické příklady uplatňování nezabavitelných částek
 • specifické případy výpočtů výše srážek - několik výplat v měsíci, výplata za několik měsíců, náhrada za ztrátu na výdělku, odstupné
 • specifické případy rozdělování srážek - poměrné uspokojování
 • paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy
 • režim změny plátce mzdy - praktické příklady určování pořadí při deponování a vyplácení srážek
 • režim několika plátců mzdy - praktické ukázky řešení pořadí při souběhu standardních a modifikovaných srážek rozličné výše
 • režim srážek z dávek nemocenského pojištění – výjimky z obecných pravidel
 • opomíjené alternativní nástroje při exekučních srážkách ze mzdy - odklady exekuce, nižší srážky ze mzdy, zvýšení výživného aj.
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 23. dubna 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21098
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 990 Kč Objednat