Powered by Smartsupp

Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH • prezenčně i ON-LINE v Olomouci

Určeno pro: fakturantky, finanční účetní zaměřené na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahraniční obchod a služby.

Cíl semináře: reagovat na potřebu ekonomických úseků /účtáren/ nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je pro ty účtárny, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Na praktických příkladech – vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině /doklady v angličtině jsou součástí semináře/ – si účastníci semináře ozřejmí správné uplatnění DPH s důrazem na časové souvislosti v evidenci pro DPH, problematiku dovozu a vývozu včetně cel a promítnutí do účetnictví.

Program semináře:

Shrnutí změn v novele ZDPH 2020 /účinné od 1.9.2020/ ve vazbě na intrakomunitární zbožový obchod. Zásadní změny v přeshraničním obchodu se zbožím od roku 2021 v návaznosti na změnu úpravy EU v DPH /účinnost od 1.10.2021/ – prodej zboží na dálku, elektronické rozhraní a role domnělého dodavatele, rozšíření režimu jednoho správního místa, omezení případů povinnosti registrace v jiných členských státech – tj. zejména pro eshopy, zásilkové či katalogové obchody s mezinárodním přesahem.

 • Pořízení zboží z jiného členského státu • uplatnění DPH • ukázka a náležitosti faktury • řešení reklamace /množstevní, kvalitativní / • uplatnění nároku na odpočet dle paragrafu 11 • účetní souvztažnosti • cizí měny v účetnictví a v DPH
 • Dodání zboží do jiného členského státu • důkazní prostředky pro daňový režim • vazba na souhrnné hlášení • množstevní bonus na konci sledovaného období • prodej zboží na dálku • ukázka a náležitosti faktury • zboží v e-commerce a prodej přes elektronická rozhraní • Vykazování prodeje zboží na dálku v hlášení OSS – režim EU
 • Dovoz zboží • definice dovozu z hlediska celních a daňových předpisů s důrazem na rozdíly • celní režimy při dovozu • uplatnění DPH při dovozu • faktury při dovozu • účetní souvztažnosti
 • Vývoz zboží • definice vývozu v celních a daňových předpisech • uplatnění DPH při vývozu • faktury při vývozu • účetní případ u vývozu • datum účetního případu
 • Poskytnutí služeb do jiného členského státu a třetí země • uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla – viz paragraf 9 • ZDPH • souhrnné hlášení • specifikace dle typu služeb • ukázka faktur včetně jejích náležitostí • služby v e-commerce • přesunutí vybraných služeb do režimu jednoho správního místa
 • Přijetí služeb z jiného členského státu • uplatnění DPH u přijatých služeb – z EU i třetích zemí • režim samovyměření – případy • ukázka faktur a náležitostí • účtování přijatých služeb
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. listopadu 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26053
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat