Fakturace v přeshraničním obchodu a službách v podmínkách roku 2020 (včetně účtování přijatých faktur)

Určeno pro: fakturantky, finanční účetní zaměřené na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahraniční obchod a služby, kteří s partnery řeší a komunikují závazky, fakturaci, opravné daňové doklady, skonta, množstevní bonusy atd.

Cíl semináře: Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků /účtáren/ nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Na praktických příkladech – vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině /doklady v angličtině jsou součástí semináře/ – si účastníci semináře ozřejmí správné uplatnění DPH s důrazem na časové souvislosti v evidenci pro DPH, problematiku dovozu a vývozu včetně cel a promítnutí do účetnictví /souvztažnosti/.

 • Shrnutí změn v novele 2020 ve vazbě na přeshraniční obchod, a to zejména nového paragrafu 18 v zákonu o dani z přidané hodnoty. Seznámení s plánovanou generální změnou uplatňování DPH z přeshraničních transakcí /zboží a služby/ a přechod od přenesené daňové povinosti k režimu jednoho správního místa /OSS/.
 • Pořízení zboží z jiného členského státu • uplatnění DPH • ukázka a náležitosti faktury • řešení reklamace /množstevní, kvalitativní/ • uplatnění nároku na odpočet dle paragrafu 11 • účetní souvztažnosti • trojstranné obchody • zboží v e-commerce
 • Dodání zboží do jiného členského státu • místo uskutečnění zdanitelného plnění • osoba povinná přiznat DPH • důkazní prostředky pro daňový režim • vazba na souhrnné hlášení • množstevní bonus na konci sledovaného období • zasílání zboží • ukázka a náležitosti faktury • zboží v e-commerce • zasílání zboží do JČS • přemístění zboží do JČS
 • Dovoz zboží • uplatnění DPH při dovozu • faktury při dovozu • účetní souvztažnost • rizika při dovozu
 • Vývoz zboží • uplatnění DPH při vývozu • faktury při vývozu • důkazní prostředky • služby navázané na vývoz dle paragrafu 69 a daňový režim
 • Poskytnutí služeb do jiného členského státu a třetí země • uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla – viz paragraf 9 • ZDPH • souhrnné hlášení – specifikace dle typu služeb • ukázka faktur včetně jejích náležitostí • služby v e-commerce • zálohy na služby a jejich promítnutí do přiznání a souhrnného hlášení
 • Přijetí služeb z jiného členského státu • uplatnění DPH u přijatých služeb – z EU i třetích zemí • režim samovyměření – případy • ukázka faktur a náležitostí • účtování přijatých služeb • časové rozlišení u déletrvajících služeb na konci roku • zvláštní režimy
 • Služby související s pohybem pracovníků v zahraničí • přijaté služby v EU a ve třetích zemích • možnosti nárokování DPH z přijatých služeb • účtování
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22481
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat