Farmakologie - lékařské repetitorium (TRITON)

Autor: Jiří Slíva, Martin Votava

 • Kód produktu: 62517
 • Nakladatelství: Triton
 • Počet stran: 400
 • Vazba: brož., 14x20,7 cm
 • ISBN: 978-80-7387-500-8
 • Datum vydání: prosinec 2011
 • Vaše cena s DPH: 349 Kč
ks
  Na dotaz

Farmakologie je velice dynamicky se rozvíjejícím oborem. Poznatků o nových léčivech a jejich mechanismech účinků přibývá a vydané učební texty rychle zastarávají. Tato kniha je vydávána s cílem poskytnout všem čtenářům co možná nejucelenější přehled ve formě jednoduše a srozumitelně psaného textu, a to se zaměřením na stěžejní oblasti, jejichž porozumění je předpokladem pro úspěšné absolvování zkoušky z farmakologie u studentů medicíny či studentů v bakalářském kurikulu nejrůznějších zdravotních oborů.


Kniha je koncipována jako učebnice a vzniká mimo jiné na podkladě požadavků ze strany studentů. Snahou obou autorů je umožnit co možná nejsnazší a nejjednodušší formou pochopit základní principy, kterých je v současné racionální farmakoterapii využíváno. Vzhledem však k prakticky nepřebernému množství účinných látek budou v textu zmíněny zejména ty látky, které jsou dnes běžně užívány a nebo se jejich rozmach teprve předpokládá, a to v kontextu nejenom jejich mechanismu působení, ale rovněž vybraných farmakokinetických ukazatelů, kontraindikací či potenciálních nežádoucích účinků.


 


OBSAH:


I. Obecná farmakologie


1.- 2. Farmakokinetika (absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece)


3.- 4. Farmakodynamika (mechanismus účinku léčiv na molekulární úrovni)


5. Monitorování léčiv, klinické hodnocení léčiv


6. Lékové interakce a nežádoucí účinky léčiv


 


II. Speciální farmakologie • Vegetativní nervový systém – sympatikus

 • Vegetativní nervový systém – parasympatikus

 • Celková a lokální anestetika

 • Antipsychotika (neuroleptika)

 • Anxiolytika a hypnotika

 • Antidepresiva a „stabilizátory nálady“

 • Antiepileptika

 • Antiparkinsonika

 • Antiemetika

 • Antihistaminika

 • Antitusika

 • Expektorancia

 • Léčiva používaná u astmatu a CHOPN

 • Diuretika

 • Léčiva ovlivňující RAS

 • Blokátory vápníkových kanálů

 • Digitalisové alkaloidy

 • Nitráty

 • Léčiva ovlivňující hemokoagulaci

 • Protidestičková léčiva

 • Antiarytmika

 • Hypolipidemika

 • Antianemika

 • Antikoagulancia

 • Léčiva ovlivňující gastrointestinální trakt I. (laxativa , obstipancia)

 • Léčiva ovlivňující gastrointestinální trakt II. (….)

 • Léčiva ovlivňující gastrointestinální trakt III. (antiulcerosa)

 • Opioidní analgetika

 • Neopiodní analgetika a nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID)

 • Imunomodulancia

 • Imunosupresiva

 • Hormonální terapie I. (kortikoidy)

 • Hormonální terapie II. (kostní metabolismus)

 • Hormonální terapie III. (kontraceptiva)

 • Hormonální terapie IV. („urosexuologika“)

 • Hormonální terapieV. (ostatní)

 • Insulin a insulinová analoga

 • Perorální antidiabetika (PAD)

 • Antibakteriální léčiva (event I., II ?)

 • Antimykotika

 • Antivirotika

 • Antituberkulotika

 • Onkologická léčba

 • Léčba intoxikací

 • Léková závislost

 • Vakcíny

 • Myorelaxancia

 • Antiparazitika

 • Ústní vody

 • Chcete se na něco zeptat?