Finanční a komoditní deriváty v praxi (2. upr. vyd.)

Autor: Josef Jílek

  • Kód produktu: 88738
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 632
  • Vazba: váz., B5
  • ISBN: 978-80-247-3696-9
  • Datum vydání: říjen 2010
  • Vaše cena s DPH: 799 Kč
ks
    Na dotaz

Kniha Finanční a komoditní deriváty v praxi profesora Josefa Jílka navazuje na jeho dříve vydanou knihu Finanční a komoditní deriváty. Podrobně popisuje podkladové nástroje a pozice nejvíce rozšířených derivátů jako jsou úrokové, měnové, akciové a komoditní forwardy, futures, swapy a opce. Zevrubně se věnuje také úvěrovým derivátům a procesu sekuritizace finančních aktiv. Předností knihy je podrobný návod a praktické příklady výpočtu reálných hodnot derivátů. Uvedeny jsou také konkrétní případy účetního zachycení některých derivátů včetně zajišťovacích derivátů. Užitečné informace zde naleznou jak finanční experti, tak i široký okruh zájemců o problematiku derivátů včetně studentů.
Z obsahu
1 Reálná hodnota finančních nástrojů

1.1 Rozdělení derivátů podle druhů a kategorií

1.2 Reálná hodnota derivátů

1.2.1 Definice reálné hodnoty

1.2.2 Upřesnění reálné hodnoty finančního nástroje podle IAS 39

1.2.3 Reálná hodnota derivátu

1.2.4 Výpočet reálných hodnot derivátů v této knize

1.3 Konvence počítání dní

1.4 Výnosová křivka

1.4.1 Druhy výnosových křivek

1.4.2 Metoda svépomoci u swapové křivky

1.4.3 Zjednodušení metody svépomoci (par swapy)

1.4.4 Jiné zjednodušení metody svépomoci (par swapy)

1.4.5 Dolarová a korunová bankovní výnosová křivka

1.4.6 Eurová a jenová bankovní výnosová křivka

1.4.7 Odvození forwardové výnosové křivky

1.4.8 Metoda svépomoci u kuponových dluhopisů

1.4.9 Stanovení dolarové státní výnosové křivky

1.5 Reálná hodnota a pozice dluhopisů

1.5.1 Koupený bezkuponový dluhopis

1.5.2 Prodaný bezkuponový dluhopis

1.5.3 Koupený dluhopis s pevnou úrokovou mírou

1.5.4 Prodaný dluhopis s pevnou úrokovou mírou

1.5.5 Koupený dluhopis s proměnlivou úrokovou mírou

1.5.6 Prodaný dluhopis s proměnlivou úrokovou mírou

1.6 Durace

2 Forwardy

2.1 Úrokové forwardy

2.1.1 Podstata úrokového forwardu

2.1.2 Reálná hodnota a pozice úrokového forwardu

2.1.3 Vypořádání dohody o forwardové úrokové míře

2.1.4 Obchodování s dohodou o forwardové úrokové míře

2.1.5 Původ pevných úrokových měr FRA

2.1.6 Právní dokumentace FRA

2.1.7 Rizika úrokového forwardu

2.1.8 Použití úrokového forwardu

2.1.9 Účtování úrokového forwardu

2.2 Měnové forwardy

2.2.1 Spotové měnové kurzy

2.2.2 Reálná hodnota a pozice měnového forwardu

2.2.3 Původ forwardových měnových kurzů

2.2.4 Zeměpisná a křížová arbitráž

2.2.5 Účtování měnového forwardu

2.3 Akciové forwardy

2.3.1 Reálná hodnota a pozice akciového forwardu na koupi akcií

2.3.2 Reálná hodnota a pozice akciového forwardu na prodej akcií

2.4 Komoditní forwardy

2.4.1 Reálná hodnota a pozice komoditního forwardu na koupi komodity

2.4.2 Reálná hodnota a pozice komoditního forwardu na prodej komodity

3 Futures

3.1 Úrokové futures

3.1.1 Futures na tříměsíční dolar

3.1.2 Futures na desetiletý úrokový swap

3.1.3 Futures na T-bondy

3.2 Měnové futures

3.3 Akciové futures

3.3.1 Akciové indexy

3.3.2 Podstata akciových futures

3.3.3 Reálná hodnota akciových futures

3.3.4 Programové obchodování

3.3.5 Alokace aktiv

3.4 Komoditní futures

3.4.1 Komoditní futures a model nákladů přenosu

3.4.2 Zemědělské komodity

3.4.3 Drahé kovy

3.4.4 Energetické komodity

4 Swapy

4.1 Historie swapů

4.2 Úrokové swapy

4.2.1 Druhy úrokových swapů

4.2.2 Důvody sjednávání úrokových swapů

4.2.3 Reálná hodnota a pozice úrokových swapů

4.3 Měnové swapy

4.3.1 Druhy měnových swapů

4.3.2 Důvody sjednávání měnových swapů

4.3.3 Reálná hodnota a pozice měnových swapů

4.4 Akciové swapy

4.5 Komoditní swapy

4.6 Úrokové riziko bankovního portfolia

4.6.1 Definice úrokového rizika

4.6.2 Podstata problému běžných účtů

4.6.3 Stanovisko IASB

4.6.4 Stanovisko Basilejského výboru pro bankovní dohled

4.6.5 Shrnutí

5 Opce

5.1 Úrokové opce

5.1.1 Koupená opce na koupi dohody o forwardové úrokové míře

5.1.2 Prodaná opce na koupi dohody o forwardové úrokové míře

5.1.3 Koupená opce na prodej dohody o forwardové úrokové míře

5.1.4 Prodaná opce na prodej dohody o forwardové úrokové míře

5.1.5 Ostatní úrokové opce

5.1.6 Cap, floor a collar

5.2 Měnové opce

5.2.1 Koupená kupní měnová opce

5.2.2 Prodaná kupní měnová opce

5.2.3 Koupená prodejní měnová opce

5.2.4 Prodaná prodejní měnová opce

5.3 Akciové opce

5.3.1 Koupená kupní akciová opce

5.3.2 Prodaná kupní akciová opce

5.3.3 Koupená prodejní akciová opce

5.3.4 Prodaná prodejní akciová opce

5.3.5 Akciové opce jako forma odměny

5.4 Komoditní opce

5.4.1 Koupená kupní komoditní opce

5.4.2 Prodaná kupní komoditní opce

5.4.3 Koupená prodejní komoditní opce

5.4.4 Prodaná prodejní komoditní opce

5.5 Burzovní opce

6 Úvěrové deriváty

6.1 Podstata úvěrových derivátů

6.2 Druhy úvěrových derivátů

6.3 Obchodování s úvěrovými deriváty

6.4 Podobnost se zárukami a s pojišťovacími kontrakty

6.5 Použití úvěrových derivátů

6.6 Rizika spojená s úvěrovými deriváty

6.7 Reálná hodnota úvěrového derivátu

6.8 Swap úvěrového selhání

6.9 Swap veškerých výnosů

6.10 Úvěrový dluhopis

6.11 Opce úvěrového rozpětí

6.12 Tradiční sekuritizace

6.12.1 Podstata sekuritizace

6.12.2 Produkty sekuritizace

6.12.3 Rozvoj sekuritizace

6.12.4 Mechanismus sekuritizace

6.12.5 Požadované vlastnosti sekuritizovaných aktiv

6.12.6 Rizika původce

6.12.7 Dopad na finanční systém

6.13 Syntetická sekuritizace

6.13.1 Základní syntetická sekuritizace

6.13.2 Páková syntetická sekuritizace

6.13.3 Výhody a nevýhody syntetických sekuritizací

7 Dodatek

7.1 Závěrečné započtení a finanční zajištění v České republice

7.1.1 Závěrečné započtení

7.1.2 Finanční zajištění

7.2 Zajišťovací účetnictví podle IAS 39

7.2.1 Důvody existence zajišťovacího účetnictví

7.2.2 Tři druhy zajišťovacích vztahů

7.2.3 Příklady zajišťovacích derivátů

7.3 Zdanění derivátů v České republice

7.3.1 Zdanění derivátů v letech 2004 a 2005

7.3.2 Zdanění derivátů od roku 2006

Literatura

Chcete se na něco zeptat?