Finanční matematika pro každého (8. rozšířené vyd.)

Autor: J. Radová, P. Dvořák, J. Málek

 • Kód produktu: 89448
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 304
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4831-3
 • Datum vydání: srpen 2013
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  V prodeji

Kniha vysvětluje základní matematickými postupy, které jsou spojeny s nejvýznamnějšími finančními produkty a instrumenty. Hlavními výhodami jsou stručnost a výstižnost knihy. Díky tomu čtenář pochopí finanční matematiku, aniž by musel u studia trávit příliš dlouhý čas. Jde o spolehlivého průvodce jak pro začátečníky, kteří se chtějí seznámit se základními finančními výpočty, tak pro pokročilejší hledající vysvětlení i složitějších finančně-matematických postupů. První část knihy vysvětluje matematické metody a postupy využívané v oblasti financí, druhá část je zaměřena na jejich konkrétní aplikaci u všech důležitých bankovních a finančních produktů (např. běžné účty, spoření, hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry, směnečné obchody, faktoring a forfaiting, dluhopisy, akcie, devizové obchody, finanční termínové obchody). Výklad, demonstrovaný na řadě konkrétních příkladů, umožní snadnou praktickou aplikaci jak při finančním rozhodování v podnikání, tak při správě soukromých financí.OBSAH:Předmluva 7

1. Základní pojmy 9

1.1 Procentový počet 9

1.2 Funkce 11

1.3 Průměry 18

1.4 Posloupnosti a řady 20

2. Úročení 24

2.1 Základní pojmy 24

2.2 Typy úročení 27

2.3 Jednoduché úročení polhůtní 27

2.4 Základní rovnice pro jednoduché polhůtní úročení 33

2.5 Současná a budoucí hodnota při jednoduchém úročení 36

2.6 Diskont 38

2.7 Vztah mezi polhůtní úrokovou sazbou a diskontní sazbou 40

3. Složené úročení 47

3.1 Základní rovnice pro složené úročení polhůtní 47

3.2 Kombinace jednoduchého a složeného úročení – smíšené úročení 52

3.3 Výpočet doby splatnosti 56

3.4 Současná hodnota při složeném úročení 58

3.5 Výpočet výnosnosti (úrokové sazby) 66

3.6 Výpočet úroku 67

3.7 Srovnání jednoduchého a složeného úročení 68

3.8 Efektivní úroková sazba 69

3.9 Úroková intenzita – spojité úročení 71

3.10 Nominální a reálná úroková sazba 75

3.11 Hrubý a čistý výnos 77

4. Spoření 82

4.1 Spoření krátkodobé 82

4.2 Dlouhodobé spoření 91

4.3 Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření 98

5. Důchody jako pravidelné platby z investice 118

5.1 Důchod bezprostřední 120

5.2 Důchod odložený 127

5.3 Důchod věčný 131

6. Splácení úvěru 138

6.1 Splácení úvěru stejnými splátkami (konstantní anuita) 140

6.2 Určení počtu předem daných konstantních anuit a poslední splátky úvěru 146

6.3 Úmor úvěru nestejnými splátkami 151

7. Směnky a směnečné obchody 164

7.1 Diskont a eskontní úvěr 165

7.2 Eskont směnek na základě střední doby splatnosti 169

7.3 Depozitní směnky 171

8. Skonto 174

8.1 Srovnání absolutní výše skonta a úroku 175

8.2 Srovnání relativní výše skonta a úroku 176

9. Běžné účty 178

9.1 Metody výpočtu úroků na běžných účtech 178

9.2 Zůstatkový způsob 178

9.3 Postupný způsob 180

9.4 Zpětný způsob 180

10. Hypoteční úvěry 182

10.1 Stanovení výše hypotečního úvěru 183

10.2 Splácení hypotečních úvěrů 185

10.3 Státní finanční podpora hypotečního úvěrování 187

11. Spotřebitelské úvěry 193

11.1 Úročení spotřebitelských úvěrů 194

12. Forfaiting, faktoring a leasing 198

12.1 Forfaiting 198

12.2 Faktoring 205

12.3 Leasing 209

13. Dluhopisy 214

13.1 Cena dluhopisu 217

13.2 Výnos z dluhopisů a jeho měření 223

13.3 Výnosové křivky 229

14. Durace, konvexita, imunizace 238

14.1 Durace pevně úročeného dluhopisu 238

14.2 Další typy durace 241

14.3 Konvexita 245

14.4 Imunizace 248

15. Měření výkonnosti portfolia 256

15.1 Časově vážené metody (TWR) 256

15.2 Peněžně vážené metody (MWR) 258

16. Akcie 262

16.1 Cena akcie 262

16.2 Předkupní právo 268

16.3 Výnos z akcií a jeho měření 274

17. Měnový kurz a devizové obchody 280

17.1 Způsob kotace měnových kurzů 280

17.2 Křížové kurzy 282

18. Finanční termínové obchody 286

18.1 Termínová úroková sazba 287

18.2 Termínová cena cenného papíru 290

18.3 Termínový měnový kurz 291

18.4 Termínové obchody v praxi 298

Literatura 300

Rejstřík 302

Chcete se na něco zeptat?