Finanční řízení a ekonomika firmy přehledně a srozumitelně • rychlá a správná orientace v hospodaření firmy

Určeno pro: podnikatele, majitele, manažery a zaměstnance menších a středních firem, kteří potřebují umět vyčíst z finančních výkazů informace potřebné pro řízení.

 • Program semináře:
 • Na školení se dozvíte, jak efektivně sledovat a řídit ekonomické výsledky vaší firmy. Odnesete si rovněž přehled nezbytných kroků pro nastavení úspěšného vyhodnocování ekonomické stránky vašeho podnikání. S využitím praktických ukázek se naučíte posuzovat minulý, současný i budoucí stav hospodaření vaší firmy na podkladu dat z účetnictví. Všechny nezbytné účetní pojmy a souvislosti si vysvětlíme. Odnesete si schopnost porozumět výpovědi finančních výkazů a jejich užití ve firemní praxi. Ukážeme si, jak do praxe zavést ucelený pohled na hospodaření firmy, její silné a slabé stránky a závěry pro zlepšení problémových oblastí.

 • Efektivní čtení výkazů • deset hlavních čísel, které můžete vyčíst z rozvahy a výsledovky
 • Pilíře ekonomického zdraví firmy • základní znaky dobré finanční kondice firmy
 • Nastavení finančního řízení • co je podstatné pro finanční zdraví firmy
 • Hodnocení ekonomiky firmy • analýza finanční výkonnosti firmy a její ekonomická interpretace
 • Peněžní toky • co je důležité pro finanční řízení ekonomicky úspěšné firmy
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 7. listopadu 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22343
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat