Finanční řízení komerčních pojišťoven

Autor: Eva Vávrová

 • Kód produktu: 89657
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 192
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4662-3
 • Datum vydání: září 2014
 • Běžná cena s DPH: 298 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 268 Kč
ks
  V prodeji

Publikace poskytuje odborné veřejnosti a vysokoškolským studentům informace o specifikách finančního řízení komerčních pojišťoven, o výkonu dohledu v pojišťovnictví, o zajišťovacích operacích, o tvorbě a užití technických rezerv, o metodách hodnocení výkonnosti pojišťoven a o požadavcích směrnice Solvency II na solventnost a na řízení rizik v evropských komerčních pojišťovnách. Jde o ucelené, systémově pojaté pojednání zachycující základní problémové okruhy finančního řízení komerčních pojišťovacích institucí. Monografie podává potřebné znalosti a teoretické i praktické informace na úrovni magisterského stupně studia, je vhodná pro studenty doktorských studijních programů, posluchače kurzů specializovaného vzdělávání v pojišťovnictví a adepty doškolování středního a vyššího stupně vzdělávání pojišťovacích zprostředkovatelů, stejně jako pro odborníky z pojišťovací praxe a další zájemce o náročnou problematiku finančního řízení specifického pro komerční pojišťovací instituce.OBSAH:O autorce 7

Předmluva 8

Cíl publikace 9

Metodika 10

Seznam zkratek 12

Úvod 14

1. Regulace a dohled v pojišťovnictví 15

1.1 Tržní selhání a asymetrie informací na pojistném trhu 18

1.2 Regulace pojistného trhu a výkon dohledu v pojišťovnictví 21

1.2.1 Základní činnosti dohledu v pojišťovnictví 25

1.2.2 Opatření k nápravě při výkonu dohledu a odnětí povolení 29

1.2.3 Aplikace výkonu dohledu v pojišťovnictví 33

1.3 Systém dohledu nad finančním trhem v Evropské unii 38

1.3.1 Dohledové instituce v evropském pojišťovnictví 39

1.3.2 Institucionální uspořádání dohledu nad finančním trhem 39

1.4 Implementace regulatorního režimu Solvency II 43

1.4.1 Cíle a principy konceptu Solvency II 45

1.4.2 Struktura regulatorního režimu Solvency II 46

Shrnutí kapitoly 51

Klíčová slova 52

2. Postupy finančního řízení komerčních pojišťoven 53

2.1 Identifikace rizik z hlediska komerčních pojišťoven 55

2.1.1 Rizika vlastní a rizika cizí 55

2.1.2 Pojistně technické riziko 57

2.1.3 Klasifikace a charakteristika rizik 60

2.2 Nástroje řízení rizik 66

2.3 Kvantifikace jednotlivých rizik 72

2.4 Risk management v komerčních pojišťovnách 75

2.4.1 Enterprise risk management 79

2.4.2 Asset liability management 81

2.5 Finanční stabilita komerčních pojišťoven 84

2.6 Řízení kapitálu 87

2.6.1 Solventnost komerčních pojišťoven 87

2.6.2 Vykazování solventnosti podle Solvency I 90

Shrnutí kapitoly 94

Klíčová slova 95

3. Zajištění a zajišťovací operace 97

3.1 Funkce zajištění 101

3.2 Vývoj a současná situace zajišťování 103

3.3 Legislativní a finanční aspekty zajištění 108

3.4 Klasifikace zajišťovacích operací 111

3.5 Subjekty nabízející zajištění 115

3.6 Alternativní přenos rizik 118

3.6.1 Nástroje alternativního přenosu rizik 121

Shrnutí kapitoly 128

Klíčová slova 129

4. Technické rezervy a finanční umístění 131

4.1 Charakteristika jednotlivých technických rezerv 135

4.2 Testování postačitelnosti technických rezerv 141

4.3 Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy 143

Shrnutí kapitoly 149

Klíčová slova 149

5. Hodnocení výkonnosti a konkurenceschopnosti komerčních

pojišťoven 151

5.1 Specifika účetních výkazů komerčních pojišťoven 152

5.1.1 IFRS 4 155

5.2 Finanční analýza 156

5.2.1 Specifika finanční analýzy komerčních pojišťoven 159

5.2.2 Spider analýza 167

5.3 Moderní přístupy k hodnocení výkonnosti komerčních pojišťoven 169

5.3.1 Embedded value 170

5.3.2 RORAC a EVA 172

5.4 Rating komerčních pojišťoven 173

5.4.1 Účel a druhy ratingu 174

5.4.2 Srovnání ratingu s ostatními metodami hodnocení 176

Shrnutí kapitoly 177

Klíčová slova 178

Závěr 179

Literatura 181

Summary 187

Rejstřík 188


Chcete se na něco zeptat?