Finannce územní samosprávy - Teorie a praxe v ČR

Autor: Jitka Peková

  • Kód produktu: 52848
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 588
  • Vazba: váz., A5
  • ISBN: 978-80-7357-614-1
  • Datum vydání: srpen 2011
  • Vaše cena s DPH: 665 Kč
ks
    V prodeji
Kniha přibližuje problamatiku územních financí jako subdisciplíny veřejných financí, věnuje se analýze postavení územní samosprávy, jejím funkcím a financování jejích činností. Autorka mj. uvádí přehled teoretických přístupů k postavení územní samosprávy z pohledu právního a ekonomického, rozebírá hlavní úkol územní sanosprávy, podává výklad o finančním systému územní samosprávy a rozpočtovém plánování, o struktře příjmů a výdajů územního rozpočtu.

Autorka sleduje také dlouhodobý vývoj v decentralizaci věcných kompetencí ze státu na územní samosprávu a její provázanost na fiskální decentralizaci.

Publikace může být užitečná nejen pro zkvalitnění práce zastupitelů obcí a krajů, kteří rozhodují o velkém objemu finančních prostředků procházejících územními rozpočty ČR, ale určitě osloví i studenty ekonomický fakult, odbornou veřejnost a ty, kteří se zajímají o problematiku veřejných financí.

Chcete se na něco zeptat?