Fiskální decentralizace: teorie a empirie

Autor: Milan Jílek

  • Kód produktu: 52533
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 426
  • Vazba: váz. A5
  • ISBN: 978-80-7357-355-3
  • Datum vydání: září 2008
  • Vaše cena s DPH: 480 Kč
ks
    V prodeji
Publikace pojednává o fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Kromě ekonomické teorie, tvořící koncepční rámec pro decentralizaci ve veřejném sektoru, se kniha podrobněji zaměřuje na výdajovou i příjmovou decentralizaci. Pozornost je věnována fiskální kapacitě i potřebě, daňovým, dotačním i návratným příjmům decentralizovaných úrovní veřejné vlády. Významný prostor je vyhrazen systémům rozpočtového určení daní a daňové autonomii, neefektivnostem a nerovnostem vznikajícím při fiskální decentralizaci a koncepcím dotačních systémů. V neposlední řadě je vyložena problematika fiskální nerovnováhy na decentralizovaných úrovních vlády. Kniha obsahuje velký počet grafických a tabulkových příloh a je zároveň empirickou studií stavu a vývoje fiskální decentralizace v zemích EU a OECD, s důrazem na financování územních samospráv v ČR. Součástí je také česko-anglických slovník důležitých pojmů.

Chcete se na něco zeptat?