Powered by Smartsupp

Fond kulturních a sociálních potřeb • aneb jak správně tvořit, čerpat, zaúčtovat a zdanit

Určeno pro: ředitele, ekonomy, účetní či personalisty subjektů, které tvoří fond kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky 114/2002 Sb., jakož i širší odbornou veřejnost

Cíl: seminář je zaměřen na praktickou aplikaci vyhlášky š. 114/2002 Sb., o FKSP. Předmětem výkladu budou základní principy fungování fondu, rozpočet fondu, nastavení pravidel pro tvorbu a čerpání fondu formou vnitřního předpisu s ohledem na znění samotné vyhlášky, důvodovou zprávu k novele vyhlášky, stanovisky ombudsmana a dostupnou judikaturou.

Výklad bude dále zaměřen na praktické doporučení pro tvorbu a jednotlivé tituly čerpání, zejména:

 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na rekreaci
 • příspěvek na provoz vlastních zařízení sloužících kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců
 • příspěvek na náklady mateřské školy a dětské skupiny
 • příspěvek na kulturní a sportovní akce, příspěvek na vzdělávání
 • příspěvek na nákup vitamínové prostředky, dioptrické brýle, dentální hygienu, očkování aj.
 • příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění
 • peněžní a nepeněžní dary poskytované např. při pracovních a životních výročích
 • sociální výpomoci a zápůjčky

Jednotlivé tituly tvorby a čerpání fondu budou komentovány i z pohledu jejich zaúčtování a zdanění daní z příjmu ze závislé činnosti s odkazem na konkrétní ustanovení zákona či účetního standardu.

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. listopadu 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 19876
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat