Fond kulturních a sociálních potřeb • sociální fondy • tvorba a použití • prezenčně i on-line

Určeno pro: příspěvkové organizace územně samosprávných celků, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (obce, města), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, podnikatelské subjekty a neziskové organizace

Cíl: seminář je zaměřen na vysvětlení aktuálních otázek: tvorba, použití a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP), resp. i sociálním fondem, v návaznosti na platnou legislativu

Program semináře:

vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a aktuální změny

 • novela ze dne 31. prosince 2019: Vyhláška č. 357/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
 • novela ze dne 29. prosince 2020 Vyhláška č. 612/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

fond kulturních a sociálních potřeb • sociální fondy

 • informace o fondu kulturních a sociálních potřeb a o sociálních fondech, rozdíl mezi uvedenými fondy, základní právní předpisy
 • tvorba fondu • zásady či pravidla pro čerpání fondu
 • informace o výše zmíněných změnách příslušných ustanovení vyhlášky
 • hospodaření s fondem a způsob jeho poskytování zaměstnancům

vyhláška č. 114/2002 Sb., související právní předpisy pro FKSP i sociální fondy • informace o souvisejících právních předpisech

hospodaření s fondy • vazby na příslušné zákony

 • tvorba fondu • zásady použití prostředků fondu a rozpočet
 • jednotlivá plnění z fondu
 • možnosti čerpání příspěvku • penzijní připojištění, doplňkové důchodové spoření a pojistné na soukromé životní pojištění
 • zápůjčky z fondu • sociální zápůjčky a výpomoci
 • dary
 • příspěvky na vitaminy • dioptrické brýle • kontaktní čočky či speciální optické pomůcky • očkování • preventivní, léčebnou a diagnostickou péči v oblasti zubního lékařství apod.
 • příspěvek na dopravu do zaměstnání
 • stravování

spolupráce s odborovými organizacemi

příklady z praxe

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. října 2022, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 19593
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat