GDPR a ochrana osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím • aktuální stav

Určeno pro: úředníky a vedoucí úředníky obcí, měst a krajů, volené zastupitele, členy orgánů obcí, měst a krajů, a také pro organizace zřizované obcemi, městy a kraji.

 • Ochrana osobních údajů • prameny právní úpravy na mezinárodní, evropské a národní úrovni
 • GDPR • působnost a pojmosloví • vztah k českému zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů • přehled nejdůležitějších výjimek • zásady a právní důvody zpracování osobních údajů • pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení nových přístupů a povinností, které GDPR přináší • práva subjektů na údaje • zabezpečení osobních údajů • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • právní úprava práva na informace • okruh subjektů povinných poskytovat informace • působnost informačního zákona • vztahy informačního zákona a správního řádu • problematika poskytování informací ze správních spisů • pojem informace (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací) • poskytování informace a způsoby jeho realizace • omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace
 • vyřizování žádostí o poskytnutí informace • žadatel a způsob podání žádosti • náležitosti žádosti • vady žádosti a způsoby jejich odstranění • lhůty pro vyřízení žádosti • jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti • opakované žádosti
 • odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
 • úhrada nákladů za poskytnutí informace • mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22394
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat