Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi

Autor: Marie Ocisková, Ján Praško

 • Kód produktu: 92108
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 264
 • Vazba: brož., 16,7x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5822-0
 • Datum vydání: duben 2017
 • Běžná cena s DPH: 199 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -20 Kč
 • Vaše cena s DPH: 179 Kč
ks
  Na dotaz

Kniha je věnována jedné z nejčastějších chronických poruch neurotického spektra, která podstatně zhoršuje kvalitu života pacienta i jeho blízkých a způsobuje jim výrazné utrpení. Často nebývá rozpoznána a pacientovi je stanovena mylná diagnóza; je léčen pro domnělá tělesná onemocnění u praktického lékaře a na somatických odděleních, místo aby mu byla poskytnuta specializovaná psychiatrická péče.

   

Monografie se zabývá diagnostikou, etiopatogenezí a léčbou této závažné psychické poruchy, popisem komorbidity, diferenciální diagnostiky i sociálními aspekty, které s generalizovanou úzkostnou poruchou souvisejí, mimo jiné stigmatizace a sebestigmatizace. Léčebná část ukazuje nejdůležitější farmakologické a psychoterapeutické postupy včetně současných algoritmů.

Publikace je určena především klinickým pracovníkům, zejména psychiatrům a psychologům, ale také praktickým lékařům a poradenským pracovníkům, kteří se pacientům s generalizovanou úzkostnou poruchou věnují jak diagnosticky, tak léčebně nebo poradensky.OBSAH:Úvod

  

1. Historie diagnózy a léčby generalizované úzkostné poruchy

  

2. Incidence, prevalence a průběh generalizované úzkostné poruchy

2.1 Incidence a prevalence generalizované úzkostné poruchy

2.2 Průběh generalizované úzkostné poruchy

  

3. Diagnostika a klasifikace generalizované úzkostné poruchy

3.1 Příznaky generalizované úzkostné poruchy

     Příběh

3.2 Klasifikace MKN-10 a DSM-5

3.3 Diferenciální diagnóza generalizované úzkostné poruchy

     Tělesná onemocnění

     Psychické poruchy

3.4 Komorbidita u generalizované úzkostné poruchy

     Psychické poruchy

     Tělesná onemocnění

3.5 Suicidialita u generalizované úzkostné poruchy

3.6 Zvláštní situace

     GAD u dětí

     Těhotenství

     Vyšší věk

  

4. Biologické pohledy na generalizovanou úzkostnou poruchu

4.1 Genetika generalizované úzkostné poruchy

4.2 Okruhy úzkosti

4.3 Neurozobrazovací nálezy u generalizované úzkostné poruchy

     Studie morfologie mozku

     Výzkumy funkce mozku u GAD

4.4 Neurochemické nálezy

 

5. Psychosociální pohledy na generalizovanou úzkostnou poruchu

5.1 Psychologické pohledy na generalizovanou úzkostnou poruchu

     Psychoanalytický a psychodynamický pohled na GAD

     Kognitivní a behaviorální modely GAD

     Kognitivně-behaviorální model

     Deficity ve zpracování sociálních situací a emocí u GAD

5.2 Sociální aspekty generalizované úzkostné poruchy

     Interpersonální faktory generalizované úzkostné poruchy

     Vliv životních událostí

5.3 Generalizovaná úzkostná porucha, stigmatizace a sebestigmatizace

5.4 Generalizovaná úzkostná porucha a kvalita života

5.5 Etologický model

  

6. Hodnocení generalizované úzkostné poruchy

6.1 Diagnostický rozhovor

     Explorace pomocí otevřených otázek, empatie a pozitivního posilování

     Upřesnění pomocí zacílených otázek

6.2 Psychologické vyšetření

     Indikace psychologického vyšetření

     Psychodiagnostické metody užitečné u pacientů s GAD

6.3 Tělesné a laboratorní vyšetření

6.4 Formulace (konceptualizace) případu

  

7. Léčba generalizované úzkostné poruchy

7.1 Základy klinického vedení pacienta s generalizovanou úzkostnou poruchou

     Klinické vedení

     Cíle léčby

     Volba léčebného přístupu

7.2 Podpůrná psychoterapie u pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou

     Vyslechnutí pacienta, empatie

     Informace o tom, co je generalizovaná úzkostná porucha

     Povzbuzení a posílení naděje na vyléčení, vysvětlení možností léčby

     Edukace o tělesných příznacích stresové reakce

     Nácvik relaxace

     Ujasnění souvislostí stresujících událostí s rozvojem a udržováním poruchy

     Podpora adaptivních způsobů řešení problémů v životě

  

8. Psychofarmaka u generalizované úzkostné poruchy

8.1 Anxiolytika

     Praktická doporučení při léčbě benzodiazepiny

     Nežádoucí účinky při užívání benzodiazepinů

8.2 Antidepresiva

     Praktická doporučení při léčbě antidepresivy

     Vysazování antidepresiv

8.3 Antipsychotika

     Praktická doporučení při léčbě quetiapinem

     Nežádoucí účinky antipsychotik

8.4 Jiné léky při léčbě generalizované úzkostné poruchy

     Antikonvulziva

     Buspiron

     Antihistaminika

     Kombinace antidepresiv s benzodiazepiny

8.5 Fáze farmakologické léčby

     Akutní léčba

     Pokračovací léčba

     Ukončení léčby

     Profylaktická léčba a sekundární prevence

     Postupy při rezistenci na léčbu

     Léčba GAD u somaticky nemocných pacientů

     Léčba GAD u dětí

     Léčba GAD v těhotenství

     Léčba GAD ve vyšším věku

8.6 Srovnávání účinnosti léčby u GAD

  

9. Psychoterapie generalizované úzkostné poruchy

9.1 Psychoanalýza

     Psychodynamická psychoterapie u GAD

     Skupinová psychodynamická psychoterapie

9.2 Kognitivně-behaviorální terapie

     Praktický přístup v KBT

     Psychoedukace v rámci kognitivně-behaviorální terapie

     Monitorování epizod obav a starostí

     Kognitivní restrukturalizace

     Relaxace

     Expozice obavám

     Behaviorální experimenty

     Plánování aktivity

     Akomodace jádrových schémat a podmíněných předpokladů

     Učení se novému chování a dovednostem

     Řešení problémů v životě

     KBT ve skupině

     Další strategie KBT vhodné u vybraných pacientů

9.3 Integrované terapeutické přístupy

  

10. Doporučený postup léčby

10.1 Akutní léčba

10.2 Pokračovací léčba

  

Závěr

Literatura

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?