Grafologie v poradenské a terapeutické praxi

Autor: Tamara Cenková, Dana Češková L., Vlaďka Fischerová K.

  • Kód produktu: 88779
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 144
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-2920-6
  • Datum vydání: prosinec 2010
  • Vaše cena s DPH: 219 Kč
ks
    V prodeji

V knize je na základě řady konkrétních příběhů z poradenské praxe popsáno několik terapeutických směrů, technik a metod, které používají terapeuti pro rychlejší vhled do osobnosti klienta. Tento méně obvyklý přístup vede k hlubšímu pochopení osobnosti klienta a je vodítkem k možnému řešení obtíží, s nimiž za terapeutem přichází. Čtenáři získají dovednost sledovat člověka zcela novým pohledem, prostřednictvím obličejové typologie a grafologie. Některé typologie jsou ve formě přehledné tabulky doplněny o popis grafologických znaků, které lze očekávat u každého typu. Ke každému příběhu je vložen i popis klienta, v závěru ukázka a popis jeho písma s objasněním grafologických znaků, jež souvisejí s jeho chováním, způsobem myšlení a hodnotovým žebříčkem. Tato kombinace činí knihu jedinečnou na knižním trhu.ÚVOD

1. PŘÍBĚH – JE DOMA POHODA?

2. PŘÍBĚH – ČAJOVÝ OBŘAD PO ČESKU A PO JAPONSKU

3. PŘÍBĚH – JÁ NEŽÁRLÍM, JÁ JEN POTŘEBUJI VĚDĚT

4. PŘÍBĚH - ON JE TAK STRAŠNĚ NEZODPOVĚDNÝ!

5. PŘÍBĚH – STĚHOVÁNÍ NÁBYTKU

6. PŘÍBĚH – ZAMILOVALA JSEM SE, POMOZTE!

7. PŘÍBĚH – POŘÁD MU PŘIPOMÍNÁM RŮŽI, KTEROU MI NEPŘINESL…

8. PŘÍBĚH – O FIRMĚ ROZHODLA ŠELMA

9. PŘÍBĚH – NEMŮŽU SE DOMLUVIT SE SVÝM ŠÉFEM

10. PŘÍBĚH – DĚLÁ TO SCHVÁLNĚ, NEBO JE OPRAVDU TAK NEŠIKOVNÝ?

11. PŘÍBĚH – CO SE KOLEM DĚJE, JE VELKÁ ZÁBAVA

12. PŘÍBĚH – ŠÉFKA DÁVÁ DIVNÉ PŘÍKAZY

13. PŘÍBĚH – MÁM MOZEK. SNAD VÍM SÁM, CO A JAK MÁM DĚLAT

14. PŘÍBĚH – ON SE VŠUDE CHOVÁ JAKO DÍTĚ

15. PŘÍBĚH – CO JE V DŮCHODU, TAK NEŽIJE

16. PŘÍBĚH – JE JAK JEKYLL A HYDE, NEROZUMÍM MU

17. PŘÍBĚH – JAK POZNÁM, ŽE MU NĚCO JE?

18. PŘÍBĚH – VYTOČÍM SE, ALE NEKŘIČÍM

19. PŘÍBĚH – PŘÍBĚHY JAK PŘES KOPÍRÁK ANEB X ZPŮSOBŮ LÁSKY

19.1 Příběh Emy

19.2 Příběh Lídy

19.3 Příběh Pavly

20. PŘÍBĚH – SKOLIÓZA ANEB STRACH O LÁSKU

21. PŘÍBĚH – LENOST

22. PŘÍBĚH – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

23. PŘÍBĚH – DYSPORUCHA A NESPLNĚNÉ PŘÁNÍ

24. PŘÍBĚH – … A KDYŽ SE KILA DRŽÍ

25. PŘÍBĚH – MAGIE SMĚSI PORADENSTVÍ, TERAPIE A CHTĚNÍ

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A STRUKTUROVÁ TYPOLOGIE

Kretschmerova typologie

Strukturová typologie

Strukturová typologie a písmo

Chcete se na něco zeptat?