Powered by Smartsupp

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky

Autor: Danuše Nerudová, Hana Bohušová, Patrik Svoboda, Jan Široký

  • Kód produktu: 52655
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 272
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7357-500-7
  • Datum vydání: prosinec 2009
  • Vaše cena s DPH: 365 Kč
ks
    V prodeji
Publikace se zabývá nedávno schváleným účetním standardem pro malé a střední podniky (SME). Zaměřuje se především na přesnou úpravu jednotlivých oblastí vykazování u SME, přičemž akcentuje rozdíly mezi IFRS a standardem pro SME.

Obsahem jsou nejdůležitější standardy pro účetní jednotky SME: účetní závěrka, účetní pravidla, odhady a chyby, pozemky, budovy, zařízení, investice do nemovitostí, dlouhodobý nehmotný majetek, zaměstnanecké požitky, přechod na IFRS pro SME a další.

 

Kniha se dále věnuje jednak harmonizaci finančního výkaznictví obecně, dále tvorbě IFRS pro SME (postup) a IFRS pro SME (viz vyjmenované oblasti). Součástí je i kapitola o vazbě na základ daně.

Chcete se na něco zeptat?