Hledání pravdy v civilním procesu

Autor: Viktor Gazda

 • Kód produktu: 66323
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 232
 • Vazba: váz., 16, x 23,5 cm
 • ISBN: 978-80-7598-670-2
 • Datum vydání: srpen 2020
 • Běžná cena s DPH: 495 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -50 Kč
 • Vaše cena s DPH: 446 Kč
ks
  V prodeji

Monografie Hledání pravdy v civilním procesu je zaměřena na zkoumání možnosti obecného stanovení hodnoty pravdivosti skutkové otázky při aplikaci práva. Zkoumá odraz filosofických koncepcí pravdy v procesu zjišťování skutkového stavu, objasnění povahy ideových cílů skutkových zjištění v podobě principů formální a materiální pravdy a povahu soudcova přesvědčení o pravdivosti skutkových tvrzení a úlohy pravděpodobnosti v tomto přesvědčení.

„Kniha Viktora Gazdy, reprezentujícího nastupující generaci právních teoretiků, nabízí čtenáři zajímavý a důležitý pohled na kategorii pravdy v civilním procesu. Je hodnotnou, přínosnou publikací, přinášející rozsáhlou sumu poznatků uspořádaných v přehledné a promyšlené systematice, nadto i řadu vlastních tezí a závěrů. Kniha je zároveň napsána čtivým, poutavým stylem... Představuje jednak odborný přínos v oborech obecné teorie práva i občanského práva procesního, jednak má všechny předpoklady stát se rovněž zajímavým titulem pro studenty právnických fakult i pro kolegy z právní praxe, zajímající se o teoretické otázky oboru.“
Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?