Hmotný a nehmotný majetek • z účetního a daňového pohledu • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: pracovníky účtáren, ekonomy, techniky, kteří chtějí dobře spolupracovat s účetními. • Po celou dobu semináře Vám budou k dispozici oba lektoři.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • daňový pohled

 • současná platná legislativa
 • přehled hmotného majetku dle jednotlivých kategorií
 • pořízení hmotného majetku
 • hmotný majetek vyloučený z odpisování • stanovení vstupní ceny pro účely odpisování • jednotlivé způsoby odpisování • možnosti přerušení odpisování
 • technické zhodnocení hmotného majetku a jeho odpisování
 • odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • právo stavby
 • drobný hmotný majetek a jeho uplatnění do daňových výdajů
 • daňové odpisy u neziskových organizací
 • vliv dotací, darů a příspěvků na stanovení vstupní ceny pro účely odpisování
 • hmotný majetek ve spoluvlastnictví • způsoby vyřazení hmotného majetku • kategorie nehmotného majetku • způsoby odpisování nehmotného majetku • technické zhodnocení nehmotného majetku
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný • účetní pohled

 • právní úprava dlouhodobého majetku
 • změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku v novele zákona o dani z příjmů
 • dlouhodobý hmotný majetek • dlouhodobý nehmotný majetek
 • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • pořízení dlouhodobého majetku • ocenění dlouhodobého majetku
 • opravy vs. technické zhodnocení dlouhodobého majetku • odpisování dlouhodobého majetku (odpisový plán, účetní odpisy)
 • opravná položka k dlouhodobému majetku • vyřazení dlouhodobého majetku
 • směna majetku • zbytková zůstatková cena
 • interpretace Národní účetní rady
 • odložená daň
 • základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku
 • hmotný majetek vyloučený z odpisování • pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku • způsoby ocenění majetku u účetní jednotky • vstupní cena majetku
 • dotace
 • vklad majetku do obchodních společností
 • zařazení majetku do odpisových skupin • odpisy dlouhodobého hmotného majetku
 • majetek pořízený formou finančního leasingu, postoupení finančního leasingu, předčasné ukončení finančního leasingu
 • leasingové podmínky • délka pronájmu
 • odpisy dlouhodobého nehmotného majetku • délka odpisování dlouhodobého nehmotného majetku
 • drobný nehmotný a hmotný majetek
 • inventarizace majetku
 • účtování dlouhodobého majetku z pohledu zákona o účetnictví a účetních předpisů
 • DOTAZY na lektora můžete posílat během semináře přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem během semináře

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. října 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24745
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat