Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání

Autor: Hana Sedláčková, Zora Syslová, Lucie Štěpánková

  • Kód produktu: 52999
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 152
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7357-884-8
  • Datum vydání: srpen 2012
  • Vaše cena s DPH: 225 Kč
ks
    V prodeji

Publikace je určena ředitelům a učitelům mateřských škol, ale také těm, kteří studují obory spojené s předškolní pedagogikou. Autorky přistupují k textu se snahou pomoci čtenáři pochopit smysl, účel a proces hodnocení pokroků dětí a ukázat, jak provádět diagnostické procesy s cílem naučit se odhalovat silné stránky dítěte a vycházet z nich při rozvoji jeho osobnosti.

K problematice hodnocení výsledků přistupují z jiného úhlu pohledu než ostatní autoři známých publikací. Poznatky z vývojové psychologie a pedagogické diagnostiky propojují s individualizací vzdělávání a podporou rozvoje kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Na konkrétních příkladech z praxe dokládají teoretická tvrzení. Příklady slouží rovněž jako doklady již existujících pozitiv v práci mateřských škol a také jako ukázky diagnostických chyb, kterých se dopouštějí.Obsah knihy:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/Hodnoceni%20vysledku%20predskolniho%20vzdelani_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?