Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve

Autor: Daniel Krošlák, Michaela Moravčíková

 • Kód produktu: 65345
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 336
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-87576-98-4
 • Datum vydání: leden 2014
 • Běžná cena s DPH: 450 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -54 Kč
 • Vaše cena s DPH: 396 Kč
ks
  V prodeji

Sborník reflektuje dnešní svět propletený globalizačními tendencemi, ve kterém jsou kladeny vyšší nároky na uspořádání společenského života a veřejného prostoru, což vyžaduje jistý konsensus v základních hodnotách a společenských normách.


V právním státě a především v demokratické společnosti jsou pravidla určována platnými právními předpisy přijatými v legislativním procesu a prostřednictvím zástupců zvolených v demokratických volbách. Oproti tomu nejsou pravidla chování obsažená v náboženském učení právně závazná, náboženství jako pramen morálních norem má nicméně nepochybný a jednoznačný vliv na vývoj celé společnosti.


Publikace nastiňuje problematiku střetávání kultur právě se zaměřením na jejich náboženské a právní hodnoty.Aktuální téma je v příspěvcích zpracováno tak, aby čtenáři rozšířilo obzor v systémech křesťanství, hinduismu, judaismu, islámu i náboženství Aztéků.


Problematika je v díle podrobně probrána, autoři se snaží otevírat širokou množinu otázek souvisejících s tématem.

Chcete se na něco zeptat?