Home office v zahraničí a pojištění a zdanění zaměstnanců • prezenčně i on-line

Určeno pro: pracovníky personálních oddělení, mzdové účetní, daňové poradce

Cíl: s ohledem na pandemii jsme si zvykli, že mnozí zaměstnanci se dohodli se svými zaměstnavateli na tzv. home-office. Ne všichni zaměstnanci mají domov, z něhož pracují, na území České republiky, a proto vedle právních otázek spojených prací z domova je třeba zabývat se i problematikou daňovou a pojistnou. Seminář je zaměřen na home-office v zahraničí, a to jak nahodile, tak i soustavně.

Program semináře:

zdanění

 • zdanění příjmů za práci v České republice a z domova v zahraničí
 • jak ovlivňuje zdanění příjmů za home-office daňová rezidence zaměstnance a jak se určuje
 • pravidla zdanění podle domácího daňového zákona a smluv o zamezení dvojího zdanění
 • jak vypočítat základ daně z části příjmu zdanitelného v ČR
 • položky snižující základ daně, slevy na dani – kdy je možné je uplatnit
 • povinnosti českého zaměstnavatele v České republice a v zahraničí
 • zálohy na daň v ČR, kdy ano a kdy ne, zálohy na daň v zahraničí
 • roční zúčtování v ČR, kdy ano a kdy ne
 • roční vyúčtování
 • zamezení dvojího zdanění

sociální a zdravotní pojištění

 • zaměstnanec pracující jen ze zahraničí a jeho pojištění
 • jak určit bydliště zaměstnance pro účely sociálního zabezpečení
 • zaměstnanec střídavě pracující v ČR a v zahraničí (Evropská unie) – kam platit pojištění
 • princip pojištění v jediném státě – Evropská unie
 • rozdíly podle dvoustranných smluv
 • formulář A1, jak obstarat
 • povinnosti českých zaměstnavatelů v ČR a v zahraničí

praktické příklady

dikuze a odpovědi na dotazy, při přihlášení on-line můžete dotazy pokládat přes chat
 
#SEMINARE2 

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. září 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19308
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat