Horní zákon, Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě - Komentář

Autor: Ondřej Vícha

 • Kód produktu: 65879
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 938
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7552-557-4
 • Datum vydání: září 2017
 • Běžná cena s DPH: 2 585 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -388 Kč
 • Vaše cena s DPH: 2 197 Kč
ks
  V prodeji

Komentář k hornímu zákonu a k zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je dílem dr. Ondřeje Víchy, který se jako jeden z mála v České republice věnuje specifické oblasti horního práva. Komentář ve svém úvodu seznamuje čtenáře s historií horního práva, ale také se systémem pramenů nejen na národní, ale i na unijní a mezinárodní úrovni. Samotný komentář k oběma zákonům se vyznačuje hlubší právní argumentací a provázaností se souvisejícími právními předpisy. Komentář ocení nejen právnická veřejnost, ale i neprávnická veřejnost, která se pohybuje v oblasti horního práva, jako jsou například vlastníci či uživatelé pozemků, kterých se hornická činnost dotýká, nevládní neziskové organizace, odborníci z řad vědy a výzkumu a další.

Komentář zohledňuje poslední legislativní vývoj, včetně nové úpravy týkající se přestupků a jeho právní stav je k 1. 8. 2017.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?