Powered by Smartsupp

Hospodaření příspěvkových organizací • rozpočet a fondy, včetně jejich zachycení v účetnictví • včetně předpokládaných dopadů konsolidačního balíčku v roce 2024

Určeno pro: ekonomy a účetní příspěvkových organizací, odborné pracovníky jejich zřizovatelů, jakož i další odbornou veřejnost. Vzhledem k názornosti příkladů je seminář vhodný i pro účetní, kteří s účetnictvím příspěvkových organizací začínají.

Cíl: seminář je zaměřen na právní úpravu hospodaření příspěvkových organizací s rozpočtem v souladu se zákonem 218/2000 Sb. a zákonem 250/2000 Sb. Zvláštní pozornost bude věnována tvorbě a použití peněžních fondů, a to rezervního fondu, fond investic, fondu rozvoje majetku fondu odměn a FKSP a jejich zachycení v účetnictví. Posluchači budou rovněž seznámeni s dopadem předpokládaných změn do hospodaření příspěvkových organizací v souvislosti s přijetím konsolidačního balíčku, u nichž se předpokládá účinnost od 1.1.2024. Výklad bude obsahovat účetní postupy vztahující se k jednotlivým operacím, které budou demonstrovány na souvislých příkladech vycházejících zejména z ČÚS č. 704 Fondy.

Program semináře:

seminář bude obsahovat souvislé příklady, které budou doprovázeny teoretickým výkladem s odkazy na jednotlivá ustanovení českých účetních standardů

praktické příklady budou zaměřeny zejména na účtování:

 • o přijatém příspěvku na provoz
 • o investičním příspěvku od zřizovatele
 • o přijatých finančních darech
 • o dotacíh ze státního rozpočtu a rozpočtů ÚSC, včetně záloh a finančního vypořádání
 • o tvorbě a použití fondů podle zvláštního právního předpisu v návaznosti na přijaté transfery
 • účtování o odvodech do rozpočtu zřizovatele
 • základních souvztažností pro tvorbu a použití rezervního fondu
 • základních souvztažností pro tvorbu a použití fondu investic a FRIM
 • základních souvztažností pro tvorbu a použití fondu odměn
 • základních souvztažností pro tvorbu a použití FKSP

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 23. října 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26067
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat