Hotelnictví a daně

Autor: Miloslav Hnátek

  • Kód produktu: 52609
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 164
  • Vazba: brož. B5
  • ISBN: 978-80-7357-446-8
  • Datum vydání: červenec 2009
  • Vaše cena s DPH: 255 Kč
ks
    V prodeji
Publikace se zabývá praktickým využitím zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty v podmínkách hotelového provozu se zaměřením na specifická řešení z pohledu obou daní.

V oblasti daně z přidané hodnoty se jedná zejména o problematiku vymezení rozsahu poskytovaných hotelových služeb a s tím související správné uplatňování daně na výstupu, uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň, stanovení základu daně poskytovaných služeb a sazby daně. V případě zahraničněobchodních vztahů pak zejména určení místa plnění a s tím související správné stanovení daňové povinnosti plátce jako příjemce poskytované služby ze zahraničí.

V oblasti daně z příjmů se pozornost soustřeďuje na často řešené daňové situace, které významným způsobem mohou ovlivnit hospodářský výsledek a základ daně z příjmů.

Obsah:


1. Daň z přidané hodnoty - str. 10


1.1 Právní úprava - str. 10


1.2 Základní pojmy v dani z přidané hodnoty - str. 11


1.3 Předmět daně - str. 13


1.4 Určení místa plnění - str. 28


1.5 Poskytování služeb v hotelnictví, dodání zboží - str. 35


1.6 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň - str. 57


1.7 Základ daně - str. 65


1.8 Sazby daně - str. 80


1.9 Nárok na odpočet daně - str. 85


1.10 Formální předpisy, správa daně - str. 89


2. Daň z příjmů - str. 92


2.1 Právní úprava, konstrukce základu daně z příjmů právnických osob - str. 92


2.2 Daňové a nedaňové náklady - str. 95


2.3 Majetek v základu daně - str. 124


2.4 Pohledávky a závazky v základu daně - str. 144Chcete se na něco zeptat?