Hraniční porucha osobnosti a její léčba

Autor: Aleš Grambal, Ján Praško, Petra Kasalová

 • Kód produktu: 92079
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 288
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5796-4
 • Datum vydání: leden 2017
 • Běžná cena s DPH: 389 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -39 Kč
 • Vaše cena s DPH: 350 Kč
ks
  V prodeji

Publikace se věnuje jedné z nejčastějších poruch osobnosti, která výrazně zhoršuje kvalitu života zejména mladým lidem – brání jim ve studiu, v práci i v kontaktu s vrstevníky, v navazování a udržování partnerských vztahů. Porucha se vyznačuje vysokou sebevražedností, labilními vztahy s blízkými lidmi, problémy s udržením zaměstnání a také vysokou psychiatrickou komorbiditou, tj. častým souběžným výskytem dalších psychických potíží.Monografie se zabývá diagnostikou, etiopatogenezí a léčbou této závažné poruchy. Důraz je kladen také na popis komorbidity, diferenciální diagnostiky a na sociální aspekty včetně stigmatizace a sebestigmatizace. Významná část je věnována psychoterapeutickým přístupům k lidem trpícím hraniční poruchou osobnosti a farmakologické léčbě včetně současných algoritmů. Odborné popisy jsou doplněny četnými kazuistickými příběhy, které názorně ilustrují jak problémy lidí s touto poruchou osobnosti, tak principy psychoterapeutické intervence. Kniha je určena klinickým pracovníkům, zejména psychiatrům a klinickým psychologům, ale také poradenským pracovníkům, kteří se lidem s hraniční poruchou osobnosti věnují diagnosticky, terapeuticky nebo poradensky.OBSAH:Úvod

1. Základní charakteristiky

1.1 Příběh

1.2 Epidemiologie

1.3 Průběh

1.4 Suicidialita

1.5 Násilné chování

1.6 Obětavé chování

1.7 Stigmatizace a sebestigmatizace

1.7.1 Stigma a internalizované stigma u hraniční poruchy osobnosti

1.7.2 Stigmatizace pacientů s hraniční poruchou osobnosti v psychoterapeutické léčbě

1.7.3 Pohled psychiatrických sester na pacienty s hraniční poruchou osobnosti

1.7.4 Reakce dalších odborníků na duševní zdraví na pacienty s hraniční poruchou osobnosti

1.7.5 Reakce psychoterapeutů na pacienty s hraniční poruchou osobnosti

1.7.6 Prožitá zkušenost pacientů s hraniční poruchou osobnosti

1.7.7 Diskuse ke stigmatizaci pacientů s hraniční poruchou osobnosti

2. Diagnóza

2.1 Diagnostická kritéria MKN-10

2.2 Diagnostická kritéria DSM-5

2.3 Diferenciální diagnóza

2.3.1 Afektivní poruchy

2.3.2 Posttraumatická stresová porucha

2.3.3 Porucha s bludy, schizofrenie, porucha nálady s psychotickými příznaky

2.3.4 Poruchy osobnosti

2.3.5 Návykové poruchy

2.4 Komorbidita

2.4.1 Psychické komorbidní poruchy a efekt léčby

2.4.2 Somatická komorbidní onemocnění

2.5 Hodnocení a měření

3. Psychologické vyšetření

3.1 Indikace psychologického vyšetření

3.2 Omezení psychologického vyšetření

3.3 Klinické metody vyšetření

3.4 Pozorování a protipřenos

3.5 Projektivní metody

3.5.1 Rorschachův test

3.5.2 Tematicko-apercepční test

3.5.3 Hand test

3.6 Dotazníky a inventáře

3.6.1 IPDE

3.6.2 TCI

3.6.3 PSSI

3.6.4 MMPI-2

3.6.5 Další dotazníkové metody

3.7 Kognitivní funkce a nestabilita u pacientů s HPO

3.7.1 Odlišení pacienta s HPO od pacienta s psychózou či neurotickou organizací osobnosti klinickými metodami

3.7.2 Speciální diagnostika

3.7.3 Strukturovaná klinická interview

3.8 Ukázka psychologického vyšetření u pacienta s hraniční poruchou

4. Etiopatogeneze

4.1 Genetické a biologické faktory

4.1.1 Vrozené faktory

4.1.2 Struktura a funkce mozku

4.1.3 Neurotransmiterové a neuropeptidové systémy

4.2 Psychosociální faktory

4.2.1 Formativní vlivy v dětství

4.2.2 Partnerské vztahy

4.3 Okolnosti (rizikové faktory)

4.3.1 Precipitující faktory a spouštěče

4.3.2 Udržovací faktory

4.4 Etologický pohled

5. Klinické vedení pacienta

5.1 Terapeutický vztah

5.2 Psychofarmaka

5.3 Suicidialita

5.4 Hospitalizace u hraničních pacientů

6. Farmakoterapie

6.1 Antipsychotika

6.2 Antidepresiva

6.3 Stabilizátory nálady

6.4 Anxiolytika

6.5 Nové látky

6.6 Přehled farmakoterapie hraniční poruchy osobnosti

6.7 Jiná biologická léčba

7. Psychoterapie

7.1 Podpůrná psychoterapie

7.1.1 Hranice v psychoterapii

7.1.2 Edukace

7.1.3 Terapie

7.1.4 Přenos a protipřenos

7.1.5 Efektivita podpůrné psychoterapie

7.2 Egopsychologie a terapie zaměřená na přenos

7.2.1 Východiska

7.2.2 Terapie

7.2.3 Efektivita psychodynamické psychoterapie

7.3 Mentalizační terapie (terapie založená na mentalizaci)

7.3.1 Terapie

7.3.2 Efektivita mentalizační terapie

7.4 Gestalt terapie

7.4.1 Východiska

7.4.2 Terapie

7.4.3 Efektivita gestalt terapie

7.5 Kognitivně-behaviorální terapie

7.5.1 Klasický KBT model

7.5.2 Terapeutický vztah v KBT

7.5.3 Terapie

7.5.4 Efektivita kognitivně-behaviorální terapie

7.6 Dialektická behaviorální terapie (DBT)

7.6.1 DBT pohled na HPO

7.6.2 Terapie

7.6.3 Efektivita DBT

7.7 Terapie zaměřená na schémata

7.7.1 Východiska

7.7.2 Léčebný proces

7.7.3 Efektivita schématerapie

Závěr

Literatura

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?