IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP - Postupy účtování / Accounting policies and procedures

Autor: Robert Mládek

 • Kód produktu: 65912
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 464
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7502-194-6
 • Datum vydání: listopad 2017
 • Běžná cena s DPH: 690 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -83 Kč
 • Vaše cena s DPH: 607 Kč
ks
  V prodeji

Jak již z názvu vyplývá, IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) se zabývají především výstupem, nikoli účetním postupem. Podobně ani US GAAP (Americké obecně uznávané účetní zásady) nedefinují přesné účetní postupy, které se mají při jejich aplikaci používat.

Účetním zvyklým na účetní standardy, které naopak definují vzorovou účtovou osnovu, upravují postupy účtování a přesně definují obsah účetní závěrky, se standardy jako IFRS a US GAAP často zdají být těžko aplikovatelné v praxi. Jako by jim chyběl návod k použití.

Proto tato příručka místo dlouhých výkladů ukazuje jak aplikovat standardy IFRS a US GAAP v každodenní praxi, pomocí toho, co každý účetní zná a miluje: má dáti/dal.

Inspiraci pro příklady čerpá autor především z vlastní praxe a zkušeností ze školení, která pravidelně pořádá už od roku 1995. Navíc kniha obsahuje příklady aplikace nových standardů, které zatím nevstoupily v platnost a není k nim proto žádná zavedená praxe.

Publikace, která obsahuje pouze příklady, samozřejmě nenahradí IFRS a US GAAP, je však cenným průvodcem pro všechny, kteří chtějí tyto standardy aplikovat jednoduše.

Všechen text je uváděn dvojjazyčně.

Annotation:

As the name implies, International Financial Reporting Standards deal with financial reporting. Similarly, although US Generally Accepted Accounting Principles do mention accounting, US GAAP also focuses the information financial statements users should receive not the procedures accountants should use to record that information.

For accountants accustomed to a National GAAP that simply states which accounts are to be debited and which credited, IFRS and US GAAP’s principles based nature can seem abstract, confusing and, to put it mildly, equivocal. Combined with wording whose lack of limpidity seems more geared towards obfuscation than elucidation, and result can be befuddlement, confusion and angst amongst the uninitiated.

So, rather than more commentary, this publication just shows how to apply IFRS and US GAAP in practice by concentrating that, which every accountant knows and loves: debits and credits.

Obviously, a publication comprising just examples is no substitute for IFRS and US GAAP. Instead, it is a companion whose aim is simply to make IFRS and US GAAP easier to apply.

Chcete se na něco zeptat?