Implementace IFRS do malých a středních podniků

Autor: Marie Paseková a kol.

 • Kód produktu: 52984
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 184
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7357-866-4
 • Datum vydání: červen 2012
 • Běžná cena s DPH: 241 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -24 Kč
 • Vaše cena s DPH: 217 Kč
ks
  V prodeji
Publikace je zaměřena na výklad mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME), který je doplněn o návody na řešení častých problémů z praxe. Je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky, druhá kapitola jej pak seznamuje s analýzou vývoje účetnictví a výkaznictví malých a středních podniků. Součástí této kapitoly jsou také výsledky výzkumu zaměřeného na aktuální otázky vykazování v rozvíjejících se zemích střední a východní Evropy. Stěžejní třetí kapitola je věnována případové studii, která je řešena prostřednictvím převodového můstku. Převodové tabulky a převodové můstky k případové studii jsou na přiloženém CD. Čtvrtá kapitola shrnuje hlavní rozdíly mezi českou účetní legislativou a požadavky IFRS pro SME. Pátá kapitola předkládá výsledky analýzy vlivu užití IFRS pro SME na měření a vykazování výsledků výkonnosti podniku a šestá kapitola pak popisuje specifika auditu v malých a středních podnicích.

Publikace je určena pro podnikatele a účetní a je vhodným studijním materiálem pro všechny, kteří se chtějí seznámit s mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky.

Chcete se na něco zeptat?