Imunodeficience

Autor: Jiřina Bartůňková

  • Kód produktu: 88032
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 228
  • Vazba: brož.
  • ISBN: ISBN 80-247-0244-4
  • Datum vydání: říjen 2004
  • Vaše cena s DPH: 260 Kč
ks
    Na dotaz
Imunodeficience jsou stavy charakterizované zejména zvýšenou náchylností k infekcím. Podle příčiny se dělí na primární a na sekundární. Primární imunodeficity jsou obvykle vrozenou poruchou genu(ů), kódujících některé proteiny důležité pro funkci imunitního systému. Sekundární imunodeficity jsou získané v průběhu života jedince a jsou důsledkem působení vnějších nebo vnitřních faktorů. Primární imunodeficity jsou poměrně vzácné, jejich studium však přispívá k obecnému pochopení funkce jednotlivých složek imunity. Sekundární poruchy imunity jsou velmi časté a jejich incidence stoupá, mimo jiné i vlivem iatrogenních příčin (imunosupresivní léčba, transplantace, protinádorová terapie, sekundární imunodeficity v důsledku polytraumat a rozsáhlých chirugických zákroků apod., ve světě také pandemie AIDS a v neposlední řadě podvýživa). Sekundární imunodeficity svojí četností představují závažný medicínský problém. Kniha je zaměřena na oba aspekty imunodeficiencí a shrnuje nejnovější poznatky z literatury i vlastní zkušenosti autorky v oblasti diagnostiky a léčby těchto stavů. Kniha obsahuje 8 barevných a 17 černobílých obrázků a 2 schémata.

Chcete se na něco zeptat?