Inovace v malém a středním podnikání

Autor: Ivan Jáč, Petra Rydvaldová, Miroslav Žižka

  • Kód produktu: 4716
  • Nakladatelství: CPress
  • Počet stran: 168
  • Vazba: váz.
  • ISBN: ISBN 80-251-0853-8
  • Datum vydání: prosinec 2005
  • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
    V prodeji
Publikace je věnována problematice inovací v malém a středním podnikání v České republice v posledních letech. Autoři se zabývají širokým okruhem otázek a problémů spojených zejména s vymezením malých a středních podniků podle různých kritérií, s jejich podporou v programech Evropské unie po vstupu ČR, se zapojením do Rámcových programů EU. Po teoretické i praktické stránce jsou rozebírány pojmy jako inovace, konkurenceschopnost, konkurenceschopná strategie, inovační proces a potenciál. Velmi zajímavá a přínosná je pasáž o klastrech a klastrových iniciativách v České republice. Publikace je doplněna případovými studiemi z českých podniků, informacemi o možnostech čerpání vládních a mezinárodních podpor podnikání, praktickými postupy při využívání programů výzkumných a inovačních aktivit v běžném životě malých a středních podniků.

Chcete se na něco zeptat?