Powered by Smartsupp

Inventarizace majetku a závazků jako nezbytná součást účetní závěrky • prezenčně i on-line

Určeno pro: ekonomické, účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek (územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, v.v.i., státní fondy a organizační složky státu)

Program semináře:

 • neprůkazné účetnictví a jeho důsledek
 • cíle inventarizace
 • periodická a průběžná inventarizace
 • termíny
 • archivace inventurních záznamů
 • požadavky na technické a personální zajištění inventarizace
 • inventarizační vyhláška
 • fyzické a dokladové inventury
 • obsah inventurního soupisu
 • zjednodušený inventurní soupis
 • odchylky pro inventarizaci některých speciálních majetků
 • řešení inventarizačních rozdílů včetně zaúčtování
 • dopad inventarizačních rozdílů v dani z přidané hodnoty
 • dopad inventarizačních rozdílů v dani z příjmů
 • inventarizace v připravovaném novém zákoně o účetnictví
 • odpovědi na dotazy - průběžně během celého semináře

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. září 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21164
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat